Інформація для читачів

Key title: Fìzična reabìlìtacìâ ta rekreacìjno-ozdorovčì tehnologìï
Abbreviated key title: Fìz. reabìl. rekreac.-ozdor. tehnol.
ISSN 2522-1914 (Online),

Спеціалізоване видання з проблем фізичної реабілітації та рекреаційно-оздоровчих технологій
Рік заснування: 2016.
Періодичність: 2-4 рази на рік
Область і проблематика: У журналі представлені статті з актуальних проблем здоров'я людини, фізичної терапії /реабілітації, фізичної рекреації та медико-біологічного забезпечення фізичної культури і спорту. Показані тенденції у визначенні сучасних інноваційних напрямків фізичної реабілітації та рекреації, оздоровчих технологій, а також медико-біологічного забезпечення фізичної культури і спорту.
Матеріали наукового журналу представляють теоретичний і практичний інтерес для докторантів, аспірантів, магістрів, фізичних реабіліітологів, спортивних лікарів, викладачів, тренерів, спортсменів, а також студентів старших курсів.