Інформація для читачів

ISSN 2522-1914 (Online),

ISSN 2522-1906 (Print)

Спеціалізоване видання з проблем фізичної реабілітації та рекреаційно-оздоровчих технологій

Область і проблематика: У журналі представлені статті з актуальних проблем здоров'я людини, фізичної реабілітації, фізичної рекреації та медико-біологічного забезпечення фізичної культури і спорту. Показані тенденції у визначенні сучасних інноваційних напрямків фізичної реабілітації та рекреації, оздоровчих технологій, а також медико-біологічного забезпечення фізичної культури і спорту.

Засновник і видавець: Харківська державна академія фізичної культури, кафедра фізичної реабілітації і рекреації

Науковий редактор: Калмиков С. А., канд.мед.наук, доцент. Харківська державна академія фізичної культури

Відповідальний секретар: Калмикова Ю. С., канд. наук з фізичного виховання та спорту, доцент. Харківська державна академія фізичної культури

Рік заснування: 2016.

Періодичність: 2-4 рази на рік

Адреса редакції: 61202, м. Харків, ул. Переможна, 21, кімата 403, кафедра фізичної реабілітації і рекреації

Телефон: (057) 336-00-22;