Архіви

 • «Молодий вчений: сучасні тенденції формування та збереження здоров’я людини»
  Том 3 № 1 (2020)

  ІІІ Молодіжна науково-практична конференція з міжнародною участю «Молодий вчений: сучасні тенденції формування та збереження здоров’я людини» 19-20 червня 2020 року, м. Харків

 • Сучасні питання фізичної реабілітації, рекреації та фізичного виховання різних груп населення
  Том 3 № 1 (2019)

  збірник тез ІІІ міжнародної науково-практичної конференції

  «Сучасні питання фізичної реабілітації, рекреації та фізичного виховання різних груп населення»,

  19-20 грудня 2019 року. м. Харків

   

   

 • Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології
  № 2 (2019)

  Спеціалізоване видання з проблем фізичної реабілітації та рекреаційно-оздоровчих технологій

   Рік заснування: 2016.

  Періодичність: 2-4  рази на рік

   Область і проблематика: У журналі представлені статті з актуальних проблем здоров'я людини, фізичної терапії /реабілітації, фізичної рекреації та медико-біологічного забезпечення фізичної культури і спорту. Показані тенденції у визначенні сучасних інноваційних напрямків фізичної реабілітації та рекреації, оздоровчих технологій, а також медико-біологічного забезпечення фізичної культури і спорту.

  Матеріали наукового журналу представляють теоретичний і практичний інтерес для докторантів, аспірантів, магістрів, фізичних реабіліітологів, спортивних лікарів, викладачів, тренерів, спортсменів, а також студентів старших курсів.

 • Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології
  № 1 (2019)

  Спеціалізоване видання з проблем фізичної реабілітації та рекреаційно-оздоровчих технологій

   Рік заснування: 2016.

  Періодичність: 2-4  рази на рік

   Область і проблематика: У журналі представлені статті з актуальних проблем здоров'я людини, фізичної терапії /реабілітації, фізичної рекреації та медико-біологічного забезпечення фізичної культури і спорту. Показані тенденції у визначенні сучасних інноваційних напрямків фізичної реабілітації та рекреації, оздоровчих технологій, а також медико-біологічного забезпечення фізичної культури і спорту.

   

  Матеріали наукового журналу представляють теоретичний і практичний інтерес для докторантів, аспірантів, магістрів, фізичних реабіліітологів, спортивних лікарів, викладачів, тренерів, спортсменів, а також студентів старших курсів.

   

 • Інтеграційні питання сучасних технологій, спрямованих на здоров’я людини
  № 1 (2017)

  Даний випуск збірки містить матеріали І Міжнародної молодіжної науково-практичної конфере- нції (17-18 березня 2017 року, місто Харків)

   У збірнику розміщено наукові статті молодих вчених, аспірантів, магістрантів, студентів, функціонерів сфери фізичної культури і спорту.

   Тематика збірника:

  • сучасні освітні здоров'язберігаючі технології;
  • філософія здорового способу життя;
  • психолого-педагогічні аспекти формування здорового способу життя;
  • рухова активність і здоров’я різних верств населення;
  • стан та перспективи розвитку фітнес індустрії;
  • медико-біологічні основи здорового способу життя;
  • роль ЗМІ в популяризації здорового способу життя;
  • спорт як складова активізації здорового способу життя студентської молоді;
  • загальнолюдські цінності в контексті фізичного виховання і здорового способу життя;
  • роль соціально-комунікаційних технологій у формуванні здорового способу життя молоді;
   • актуальні питання фізичної реабілітації при різних захворюваннях і пошкодженнях.

   Матеріали відбиваються в міжнародних наукометричнх базах даних Google Sholar

 • Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології
  № 2 (2017)

  У журналі представлені статті з актуальних проблем здоров'я людини, фізичної реабілітації, фізичної рекреації та медико-біологічного забезпечення фізичної культури і спорту. Показані тенденції у визначенні сучасних інноваційних напрямків фізичної реабілітації та рекреації, оздоровчих технологій, а також медико-біологічного забезпечення фізичної культури і спорту.

  Матеріали наукового журналу представляють теоретичний і практичний інтерес для докторантів, аспірантів, магістрів, фізичних реабіліітологів, спортивних лікарів, викладачів, тренерів, спортсменів, а також студентів старших курсів.

   

 • Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології
  № 3 (2016)

  журналі представлені статті з актуальних проблем здоров'я людини, фізичної реабілітації, фізичної рекреації та медико-біологічного забезпечення фізичної культури і спорту. Показані тенденції у визначенні сучасних інноваційних напрямків фізичної реабілітації та рекреації, оздоровчих технологій, а також медико-біологічного забезпечення фізичної культури і спорту
 • Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології
  № 2 (2016)

  У журналі представлені статті з актуальних проблем здоров'я людини, фізичної реабілітації, фізичної рекреації та медико-біологічного забезпечення фізичної культури і спорту. Показані тенденції у визначенні сучасних інноваційних напрямків фізичної реабілітації та рекреації, оздоровчих технологій, а також медико-біологічного забезпечення фізичної культури і спорту.

 • Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології
  № 1 (2016)

  У журналі представлені статті з актуальних проблем здоров'я людини, фізичної реабілітації, фізичної рекреації та медико-біологічного забезпечення фізичної культури і спорту. Показані тенденції у визначенні сучасних інноваційних напрямків фізичної реабілітації та рекреації, оздоровчих технологій, а також медико-біологічного забезпечення фізичної культури і спорту