№ 1 (2017)

Інтеграційні питання сучасних технологій, спрямованих на здоров’я людини

Даний випуск збірки містить матеріали І Міжнародної молодіжної науково-практичної конфере- нції (17-18 березня 2017 року, місто Харків)

 У збірнику розміщено наукові статті молодих вчених, аспірантів, магістрантів, студентів, функціонерів сфери фізичної культури і спорту.

 Тематика збірника:

 • сучасні освітні здоров'язберігаючі технології;
 • філософія здорового способу життя;
 • психолого-педагогічні аспекти формування здорового способу життя;
 • рухова активність і здоров’я різних верств населення;
 • стан та перспективи розвитку фітнес індустрії;
 • медико-біологічні основи здорового способу життя;
 • роль ЗМІ в популяризації здорового способу життя;
 • спорт як складова активізації здорового способу життя студентської молоді;
 • загальнолюдські цінності в контексті фізичного виховання і здорового способу життя;
 • роль соціально-комунікаційних технологій у формуванні здорового способу життя молоді;
  • актуальні питання фізичної реабілітації при різних захворюваннях і пошкодженнях.

 Матеріали відбиваються в міжнародних наукометричнх базах даних Google Sholar

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст