Том 3, № 1 (2020)

«Молодий вчений: сучасні тенденції формування та збереження здоров’я людини»

ІІІ Молодіжна науково-практична конференція з міжнародною участю «Молодий вчений: сучасні тенденції формування та збереження здоров’я людини» 19-20 червня 2020 року, м. Харків

Зміст

Статті

Рівень обізнаності студентів-першокурсників щодо застосування анаболічних стероїдів спортсменами PDF
Є.О. Неведомська, А. Я. Буко 4-7
Кинезотерапия при заболеваниях сердечно-сосудистой системы у студентов, отнесенных к специальным медицинским группам PDF
Ю.С. Калмыкова, О.А Янушпольская, С.А. Калмыков, О.В. Безъязычная 8-12