Редакційні процедури та рецензування

Журнал Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології дотримується політики подвійного сліпого рецензування. Редакційний процес складається з двох етапів: початкова перевірка та експертна оцінка.

Початкова перевірка

Усі надіслані рукописи, отримані редакцією, будуть перевірені професійним штатним редактором, щоб визначити, чи вони належним чином підготовлені та чи дотримуються етичної політики журналу, включно з політикою експериментів на людях і тваринах. Рукописи, які не відповідають політиці етики журналу або не відповідають стандартам журналу, будуть відхилені до рецензування. Рукописи, оформлені неналежним чином, повертаються авторам для доопрацювання та повторного подання. Після цих перевірок відповідальний редактор консультується з головним редактором журналу щодо відповідності рукопису тематиці журналу та чи є він науково обґрунтованим. На цьому етапі не буде зроблено жодного висновку про потенційний вплив роботи. Рішення про відхилення на цьому етапі будуть перевірені головним редактором.

Експертна оцінка

Якщо стаття не відхилена на етапі попереднього рецензування, вона подається на рецензування. Кожна стаття зазвичай рецензується двома незалежними рецензентами (при необхідності їх може бути більше, а в деяких випадках процес рецензування може ґрунтуватися на звіті лише одного рецензента), після чого член редакційної ради, що займається відповідною науковою проблематикою, приймає рішення про публікацію одним із наступних способів:

 • Прийняти після незначних змін :
  стаття в принципі приймається після редагування на основі коментарів рецензента. Авторам дається п'ять днів на незначні доопрацювання.
 • Перегляд після суттєвих змін :
  Прийняття рукопису залежатиме від редакцій. Автор повинен надати вичерпну відповідь або надати спростування, якщо деякі коментарі рецензента не можна переглянути. Зазвичай допускається лише один раунд основних змін. Авторів попросять повторно подати переглянуту статтю протягом відповідного періоду часу, а переглянуту версію буде повернуто рецензенту для подальших коментарів.
 • Відхилити та запропонувати повторне подання :
  якщо необхідні додаткові експерименти для підтвердження висновків, рукопис буде відхилено, а авторам буде запропоновано повторно подати статтю після проведення подальших експериментів.
 • Відхилити :
  стаття має серйозні недоліки та/або не містить оригінального значного внеску. Пропозиція щодо повторної подачі до журналу не надається.

У випадках перегляду авторам надається 2-тижневий термін повернення виправлених рукописів. Будь-яке продовження цього періоду необхідно обговорити із заступником головного редактора.