DOI: https://doi.org/10.26565/2410-7360-2017-46-19

Оціночно-прогностичне моделювання геодемографічної системи Харківського регіону

К. Ю. Сегіда

Анотація


Подано загальний алгоритм оціночно-прогностичної моделі з позиції суспільно-географічної концепції геодемографічної системи регіону. Для опису зміни стану геодемографічної системи використовується балансове рівняння, яке описує кожне поселення або локальну геодемографічну систему у складі регіональної геодемографічної системи. За результатами моделювання на кожний рік прогнозного періоду (20 років) розраховувалися кількість населення у всіх об’єктах, розподіл населення за віковими групами, середній вік населення, кількість мігрантів за кожною віковою групою, інформаційна ентропія для кожного об’єкту і для кожної вікової категорії. На моделі відтворювались три варіанти сценарію розвитку регіональної геодемографічної системи: зі збереженням поточних (на початок 2016 року) параметрів руху населення, оптимістичний (зі зростанням народжуваності та міграційної активності) та середній (зі збільшеною народжуваністю). Висвітлено результати моделювання за трьома сценаріям та з огляду на одно-, дво-, трьох- та чотирьох центричний просторовий розвиток регіону. Визначені показники чисельності та складу населення міст Харків, Куп’янськ, Ізюм та Лозова. Оціночно-прогностична модель геодемографічної системи регіону є універсальним інструментом дослідження та соціального управління і може використовуватися для вирішення найрізноманітніших задач. Окреслені можливості застосування оціночно-прогностичної моделі для управління розвитком геодемографічної системи регіону.


Ключові слова


населення; геодемографічна система; моделювання; оціночно-прогностична модель; Харківська область

Повний текст:

PDF

Посилання


Nyemets', K., Sehida K., Nyemets', L. (2016). Bahatovymirnyy analiz u suspil'niy heohrafiyi (netradytsiyni metody) [Multivariate analysis in social geography (alternative methods)]. Kh. : KhNU imeni V. N. Karazina, 120.

Nyemets', K. A., Nyemets', L. M. (2013). Prostorovyy analiz u suspil'niy heohrafiyi: novi pidkhody, metody, modeli [Spatial analysis in human geography: new approaches, methods, models]. Kharkiv, Kharkivs'kyy natsional'nyy universytet imeni V. N. Karazina, 228.

Sehida, K. (2017). Heodemohrafichna systema yak funktsional'na pidsystema sotsioheosystemy [Geodemographical system as functional subsystems of sociogeosystem]: 2017 internet conference. Trends and prospects of development of science and education in terms of globalization. Pereyaslav-Khmelnytsky (Ukraine), 394, 6-10.

Strategy of the Kharkiv region till 2020. Available at : kharkivoda.gov.ua/documents/16203/1088.pdf.

Chmykhalo, M. L. Ed (2003). Kharkivs'ka oblast' u 2002 rotsi [Kharkiv region in 2002]. Kharkov, VD «INZhEK», 604.

Chmykhalo, M. L. Ed (2004). Kharkivs'ka oblast' u 2003 rotsi [Kharkiv region in 2003]. Kharkov, PP «KrymArt», 643.

Chmykhalo, M. L. Ed (2005). Kharkivs'ka oblast' u 2004 rotsi [Kharkiv region in 2004]. Kharkov, TOV «Zoloti storinky», 608.

Chmykhalo, M. L. Ed (2006). Kharkivs'ka oblast' u 2005 rotsi [Kharkiv region in 2005]. Kharkov: TOV «Zoloti storinky», 606.

Chmykhalo, M. L. Ed (2007). Kharkivs'ka oblast' u 2006 rotsi [Kharkiv region in 2006]. Kharkov, TOV «Zoloti storinky», 562.

Chmykhalo, M. L. Ed (2008). Kharkivs'ka oblast' u 2007 rotsi [Kharkiv region in 2007]. Kharkov, Holovne upravlinnya statystyky u Kharkivs'kiy oblasti, 590.

Chmykhalo, M. L. Ed (2009). Kharkivs'ka oblast' u 2008 rotsi [Kharkiv region in 2008]. Kharkov, Holovne upravlinnya statystyky u Kharkivs'kiy oblasti, 578.

Nikiforova, O. S. Ed (2010). Kharkivs'ka oblast' u 2009 rotsi [Kharkiv region in 2009]. Kharkov, Holovne upravlinnya statystyky u Kharkivs'kiy oblasti, 586.

Mamontova, O. H. Ed (2011). Kharkivs'ka oblast' u 2010 rotsi [Kharkiv region in 2010]. Kharkov, Holovne upravlinnya statystyky u Kharkivs'kiy oblasti, 568.

Mamontova, O. H. Ed (2012). Kharkivs'ka oblast' u 2011 rotsi [Kharkiv region in 2011]. Kharkov, Holovne upravlinnya statystyky u Kharkivs'kiy oblasti, 583.

Mamontova, O. H. Ed (2013). Kharkivs'ka oblast' u 2012 rotsi [Kharkiv region in 2012]. Kharkov, Holovne upravlinnya statystyky u Kharkivs'kiy oblasti, 535.

Mamontova, O. H. Ed (2014). Kharkivs'ka oblast' u 2013 rotsi [Kharkiv region in 2013]. Kharkov, Holovne upravlinnya statystyky u Kharkivs'kiy oblasti, 492.

Mamontova, O. H. Ed (2015). Kharkivs'ka oblast' u 2014 rotsi [Kharkiv region in 2014]. Kharkov, Holovne upravlinnya statystyky u Kharkivs'kiy oblasti, 540.

Mamontova, O. H. Ed (2016). Kharkivs'ka oblast' u 2015 rotsi [Kharkiv region in 2015]. Kharkov, Holovne upravlinnya statystyky u Kharkivs'kiy oblasti, 534.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.     Нємець К. А. Багатовимірний аналіз у суспільній географії (нетрадиційні методи) : монографія / К. Нємець, К. Сегіда, Л. Нємець. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 120 с.


2.     Нємець К. А. Просторовий аналіз у суспільній географії: нові підходи, методи, моделі [наукова монографія] / К. А. Нємець, Л. М. Нємець. – Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2013. – 228 с.


3.     Сегіда К. Геодемографічна система як функціональна підсистема соціогеосистеми / К. Сегіда // Материалы ХХІІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации»: Сб. науч. трудов. ‒ Переяслав-Хмельницкий, 2017. ‒ Вып. 23. ‒ 394 с. – С. 6-10.


4.     Стратегія розвитку Харківської області на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : kharkivoda.gov.ua/documents/16203/1088.pdf.


5.     Харківська область у 2002 році [статистичний щорічник] / Головне управління статистики у Харківській області / [за редакцією М. Л. Чмихала].– Х. : ВД «ІНЖЕК», 2003. – 604 с.


6.     Харківська область у 2003 році [статистичний щорічник] / Головне управління статистики у Харківській області / [за редакцією М. Л. Чмихала]. Х.: ПП «КримАрт», 2004. – 643 с.


7.     Харківська область у 2004 році [статистичний щорічник] / Головне управління статистики у Харківській області / [за редакцією М. Л. Чмихала]. Х.: ТОВ «Золоті сторінки», 2005. – 608 с.


8.     Харківська область у 2005 році: [статистичний щорічник] / Головне управління статистики у Харківській області / [за редакцією М. Л. Чмихала].– Х.: ТОВ «Золоті сторінки», 2006. – 606 с.


9.     Харківська область у 2006 році: [статистичний щорічник] / Головне управління статистики у Харківській області / [за редакцією М. Л. Чмихала].– Х.: ТОВ «Золоті сторінки», 2007. – 562 с.

10. Харківська область у 2007 році : стат. щорiчник / Під ред. М. Л. Чмихало]. – Х.: Головне управління статистики у Харківській області, 2008. – 590 с.

11. Харківська область у 2008 році : стат. щорiчник / Під ред. М. Л. Чмихало]. – Х.: Головне управління статистики у Харківській області, 2009. – 578 с.

12. Харківська область у 2009 році : стат. щорiчник / [Під ред. О. С. Нікіфорова]. – Х.: Головне управління статистики у Харківській області, 2010. – 586 с.

13. Харківська область у 2010 році : стат. щорiчник / [Під ред. О. Г. Мамонтової].– Х.: Головне управління статистики у Харківській області, 2011. – 568 с.

14. Харківська область у 2011 році : стат. щорiчник / [Під ред. О. Г. Мамонтової]. – Х.: Головне управління статистики у Харківській області, 2012. – 583 с.

15. Харківська область у 2012 році : стат. щорiчник / [Під ред. О. Г. Мамонтової]. – Х.: Головне управління статистики у Харківській області, 2013. – 535 с.

16. Харківська область у 2013 році : стат. щорiчник / [Під ред. О. Г. Мамонтової]. – Х.: Головне управління статистики у Харківській області, 2014 . – 492 с.

17. Харківська область у 2014 році : стат. щорiчник / [Під ред. О. Г. Мамонтової]. – Х.: Головне управління статистики у Харківській області, 2015 . – 540 с.

18. Харківська область у 2015 році : стат. щорiчник / [Під ред. О. Г. Мамонтової]. – Х.: Головне управління статистики у Харківській області, 2016 . – 534 с.

Copyright (c) 2017 К. Ю. Сегіда

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-3913 (Online), ISSN 2410-7360 (Print)


License Creative Commons Creative Commons «Attribution» 4.0 WorldWide.