DOI: https://doi.org/10.26565/2410-7360-2017-46-14

Ідентифікація стадій розвитку ландшафтно-технічних систем

О. Д. Лаврик

Анотація


У статті розглянуто проблему ідентифікації стадій розвитку ландшафтно-технічних систем. На прикладі ідеальної ландшафтно-технічної системи показано специфічні особливості стадійності її можливого розвитку. Виокремлено три стадії: «зародження», функціонування та «руйнування», кожна з яких містить три фази. Детально проаналізовано кожну стадію і фазу. Розглянуто роль кожного з трьох блоків (природного, технічного та управління) системи на певній стадії її розвитку. Показано залежність тривалості стадій функціонування ідеальної ландшафтно-технічної системи від активності блоку управління. Зазначено, що розвиток ландшафтно-технічної системи відбувається у кількох напрямах. У процесі розвитку ландшафтно-технічні системи можуть минати окремі фази або стадії і переходити до наступної категорії. Звернуто увагу на те, що кожна ландшафтно-технічна система є унікальною у своєму розвитку і потребує індивідуального підходу.


Ключові слова


ландшафтно-технічна система; розвиток; стадія; фаза; зародження; руйнування; функціонування

Повний текст:

PDF

Посилання


Denysyk, G. I. (1998). Antropogenni landshafty Pravoberezhnoyi Ukrayiny [Antropogen³c landscape of Right-Bank Ukraine]. Vinnitsa. Arbat, 292.

Kozins ka, I. P. (2013). Promyslovi landshafty regionu vydobutku uranovyh rud v Ukrayini [Industrial landscapes of the region uranium mining in Ukraine]. Avtoref. dis. candidate of geogr. nauk. Kharkov, 21.

Mil kov, F. N. (1973). Chelovek y landshafty. Ocherky antropogennogo landshaftovedenyya [Man and landscapes. Essays anthropogenic landscape science]. Moskow, Mysl`, 224.

Yatsentyuk Iu. V. (2004). Landshaftno-texnichni systemy mist central`nogo lisostepu Ukrayiny (na prykladi mista Vinnyci) [Landscape and technical systems of central forest steppe Ukraine (for example, the city of Vinnitsa)]. Avtoref. dis. candidate of geogr. nauk. Kiev, 19.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.       Денисик Г. І. Антропогенні ландшафти Правобережної України : монографія / Денисик Г. І. – Вінниця : Арбат, 1998. – 292 с.

2.       Козинська І. П. Промислові ландшафти регіону видобутку уранових руд в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.11 «Конструктивна географія та раціональне використання прир. ресурсів» / І. П. Козинська. – Х., 2013. – 21 с.


3.       Мильков Ф. Н. Человек и ландшафты. Очерки антропогенного ландшафтоведения / Мильков Ф. Н. – М. : Мысль, 1973. – 224 с.


4.       Яцентюк Ю. В. Ландшафтно-технічні системи міст центрального лісостепу України (на прикладі міста Вінниці) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.11 «Констр. географія і рац. використання прир. ресурсів» / Ю. В. Яцентюк. – К., 2004. – 19 с.

Copyright (c) 2017 О. Д. Лаврик

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-3913 (Online), ISSN 2410-7360 (Print)


License Creative Commons Creative Commons «Attribution» 4.0 WorldWide.