DOI: https://doi.org/10.26565/2410-7360-2017-47-06

Мінерально-сировинна база агроруди на території Харківської області

М. Г. Рудий

Анотація


У статті, на підставі вивчення великої кількості робіт, проведених на території Харківської області протягом останніх 90 років організаціями Держкомгеології України (м. Харків), Українським державним геологорозвідувальним інститутом (м. Сімферополь), Українською Академією аграрних наук (м. Київ), Національною металургійною академією (м. Дніпропетровськ) та Інститутом ґрунтознавства та агрохімії ім.. Соколовського (м. Харків), детально проаналізовано стан мінерально-сировинної бази агроруди (фосфоритів, торфу та сапропелю) на території Харківської області. Наведено дані попередніх досліджень стосовно запасів та вмісту вказаних порід, шляхів підвищення їх якості методом збагачення та раціонального використання у народному господарстві. Розглянуто геологічну будову перспективних родовищ та напрямки подальших робіт з метою забезпечення Харківської області агрорудою.

У статті детально описано всі генетичні типи фосфоритів (плитні, жовнові в мергелі та піску), які зустрінуті під час проведення дослідницьких робіт, вивчено їх якісний та кількісний склад та шляхи використання; приведено детальний аналіз родовищ торфу та сапропелю.

Результати виконаних досліджень переконливо свідчать про наявність і широке поширення на території Харківської області родовищ фосфоритів та сапропелю, подальшим вивченням яких можливо ліквідувати дефіцит в фосфорних, азотних та калійних добривах.


Ключові слова


Дніпровсько-Донецька западина; поклад; родовище; запаси; фосфорити; торф; сапропель; добрива

Повний текст:

PDF

Посилання


Brahin, D. Yu. (2004). Zernistye fosfority Donbassa i ih ispol'zovanie v sel'skom hozjajstve. Materialy mizhvidomchoyi naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi «Ahronomichni rudy Ukrayiny», 44–47.

Vasylenko, I. Y. (2004). Suchasnyy stan syrovynnoyi bazy sapropelyu. Materialy mizhvidomchoyi naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi «Ahronomichni rudy Ukrayiny», 121–123.

Halets'kyy, L. S., Tsvey, Ya. P. (2004). Perspektyvy vykorystannya ukrayins'kykh fosforytiv. Materialy mizhvidomchoyi naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi «Ahronomichni rudy Ukrayiny», 50–52.

Gasik, M. I., Projdak, A. Yu., Poljakov, O. I., Rudoj, N. G., Bilash, V. V. (2009). Estestvennaja radioaktivnost' ukrainskih fosforitov kak syr'ja dlja vyplavki ferrofosfora. Metalurgicheskaja i gornorudnaja promyshlennost, 15–18.

Gasik, M. I., Projdak, A. Yu., Zhadanos, A. V, Olejnik, T. A., Rudoj, N. G. (2014). Issledovanie mineralogicheskogo sostava i metalurgicheskoj harakteristiki produktov obogashhenija fosforita Malokamyshevahskogo mestorozhdenija kak syr'ja dlja vyplavki ferrofosfora. Naukovo-praktychnyy seminar «Nadrokorystuvannya v Ukrayiny. Perspektyvyinvestuvannya», 150–153.

Gasik, M. I., Projdak, A. Yu. (2007). Rentgenospektral'nyj mikroanaliz mineral'nyh obrazovanij v strukture fosforitov – syr'ja dlja jelektrotermicheskogo proizvodstva ferrofosfora. Metalurgicheskaja i gornorudnaja promyshlennost', 3, 34–35.

Hubina, V. H., Hamalyns’kyy, I. A. (2004). Obespechennost' Ukrainy sobstvennymi fosfornimi rudami. Materialy mizhvidomchoyi naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi «Ahronomichni rudy Ukrayiny», 82.

Huliy, V. M., Dihons'kyy, V. V. (2004). Novi tekhnolohiyi produkuvannya fosfatnykh dobryv z bidnykh rud. Materialy mizhvidomchoyi naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi «Ahronomichni rudy Ukrayiny», 133–135.

Dehodyuk, E. H., Buslayeva, N. H. (2004). Fosforyty Ukrayiny – problemy i perspektyvy vykorystannya. Materialy mizhvidomchoyi naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi «Ahronomichni rudy Ukrayiny», 158–160.

Kalinin, V. I., Khrushchov, D. P. (2004). Ahronomichni rudy Ukrayiny: syrovynna baza, perspektyvy yiyi rozvytku i vykorystannya. Materialy mizhvidomchoyi naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi «Ahronomichni rudy Ukrayiny», 14 – 23.

Kosenko, M. P. (2004). Suchasnyy stan syrovynnoyi bazy torfu. Materialy mizhvidomchoyi naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi «Ahronomichni rudy Ukrayiny», 123.

Tret'yakov, Yu. I. ed. (2007). Mineral'ni resursy Ukrayiny ta svitu na 01.01.2006 r. [Mineral resources of Ukraine and around the world, 01.01.2006]. Kyyiv: Derzhavne naukovo-vyrobnyche pidpryyemstvo «Heoinform Ukrayiny», 560.

Patyka, V. P., Makarenko N. A. (2004). Ekoloho-toksykolohichna otsinka fosforytiv rodovyshch Ukrayiny, yak syrovyny dlya vyhotovlennya mineral'nykh dobryv. Materialy mizhvidomchoyi naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi «Ahronomichni rudy Ukrayiny», 149–151.

Projdak, A. Yu., Polyakov, O. P., Gasik, M.I., Oleynik, T. A., Kharitonov, V. N. (2009). Petrograficheskie issledovanija mineral'nogo sostava fosforitovoj rudy kak syr'ja dlja viplavki ferrofosfora. Metalurgicheskaja i gornorudnaja promyshlennost, 4, 32–35.

Projdak, А. Yu. (2012). Jeksperimental'noe issledovanie processa vyplavki ferrofosfora s ispol'zovaniem fosforita mestorozhdenija «Peremoga». Metalurgicheskaja i gornorudnaja promyshlennost, 1, 27–29.

Sobolevs'ka, M. F. (2004). Perspektyvy vyyavlennya fosforytiv i netradytsiynykh mineral'nykh dobryv. Materialy mizhvidomchoyi naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi «Ahronomichni rudy Ukrayiny», 105–108.

Tsvey, Ya. P. (2004). Vplyv zhovnovatykh fosforytiv na produktyvnist' tsukrovykh buryakiv i fosfatnyy rezhym temno-sirykh opidzolenykh gruntiv. Materialy mizhvidomchoyi naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi «Ahronomichni rudy Ukrayiny», 151–152.

Chernyakov, O. M. (2004). Hidrovydobutok (SHV) zernystykh fosforytiv: stan, problemy, perspektyvy. Materialy mizhvidomchoyi naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi «Ahronomichni rudy Ukrayiny», 135–139.

Shekhunova, S. B., Danyshurka, N. A. (2004). Kaliyna sil' i fosfatni rudy: syrovynna baza i stan vykorystannya kaliynykh ta fosfatnykh dobryv (svitovyy ohlyad). Materialy mizhvidomchoyi naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi «Ahronomichni rudy Ukrayiny», 85–88.

Yanusyk, M. M. (2004). Produktyvnist' tsukrovykh buryakiv zalezhno vid vnesennya zernystoho fosforytu za pokaznykom hidrolitychnoyi kyslotnosti v umovakh pravoberezhnoho lisostepu Ukrayiny. Materialy mizhvidomchoyi naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi «Ahronomichni rudy Ukrayiny», 156–157.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Брагін, Д. Ю. Зернистые фосфориты Донбасса и их использование в сельском хозяйстве / Д. Ю. Брагін // Матеріали міжвідомчої науково-технічної конференції «Агрономічні руди України». – Київ : УкрДГРІ. - 2004. - С. 44-47.

2. Василенко, І. Й. Сучасний стан сировинної бази сапропелю / І. Й. Василенко // Матеріали міжвідомчої науково-технічної конференції «Агрономічні руди України». – Київ : УкрДГРІ. - 2004. - С. 121-123.

3. Галецький, Л. С. Перспективи використання українських фосфоритів / Л. С. Галецький, Я. П. Цвей // Матеріали міжвідомчої науково-технічної конференції «Агрономічні руди України». – Київ : УкрДГРІ. - 2004. - С. 50-52.

4. Гасик, М. И. Естественная радиоактивность украинских фосфоритов как сырья для выплавки феррофосфора / М. И. Гасик, А. Ю. Пройдак, О. И. Поляков, Н. Г. Рудой, В. В. Билаш // Металургическая и горнорудная промышленность. – Днепропетровск. - 2009. - С. 15-18.

5. Исследование минералогического состава и металургической характеристики продуктов обогащения фосфорита Малокамышевахского месторождения как сырья для выплавки феррофосфора / М. И. Гасик, А. Ю. Пройдак, А. В. Жаданос, и др. // Науково-практичний семінар «Надрокористування в Україні. Перспективиінвестування». – Днепропетровськ. – 2014. - С. 150-153.

6. Гасик, М. И. Рентгеноспектральный микроанализ минеральных образований в структуре фосфоритов – сырья для электротермического производства феррофосфора / М. И. Гасик, А. Ю. Пройдак // Металургическая и горнорудная промышленность. – Днепропетровск. – 2007. - № 3 – С. 34-35.

7. Губіна, В. Г. Обеспеченность Украины собственными фосфорними рудами / В. Г. Губіна, І. А. Гамалинський // Матеріали міжвідомчої науково-технічної конференції «Агрономічні руди України». – Київ : УкрДГРІ. - 2004. - С. 82.

8. Гулій, В.М. Нові технології продукування фосфатних добрив з бідних руд / В. М. Гулій, В. В. Дігонський // Матеріали міжвідомчої науково-технічної конференції «Агрономічні руди України». - Київ : УкрДГРІ. - 2004. - С. 133-135.

9. Дегодюк, Е. Г. Фосфорити України – проблеми і перспективи використання / Е. Г. Дегодюк, Н. Г. Буслаєва // Матеріали міжвідомчої науково-технічної конференції «Агрономічні руди України». – Київ : УкрДГРІ. - 2004. - С. 158-160.

10. Калінін, В. І. Агрономічні руди України: сировинна база, перспективи її розвитку і використання / В. І. Калінін, Д. П. Хрущов // Матеріали міжвідомчої науково-технічної конференції «Агрономічні руди України». – Київ : УкрДГРІ. - 2004. - С. 14-23.

11. Косенко, М. П. Сучасний стан сировинної бази торфу / М. П. Косенко // Матеріали міжвідомчої науково-технічної конференції «Агрономічні руди України». – Київ : УкрДГРІ. - 2004. - С. 123.

12. Мінеральні ресурси України та світу на 01.01.2006 р. / Ю. І. Третьяков, В. У. Мартиненюк, А. Г. Суботін та ін. ; Державне науково-виробниче підприємство «Геоінформ України». - Київ, 2007. - 560 с.

13. Патика, В. П. Еколого-токсикологічна оцінка фосфоритів родовищ України, як сировини для виготовлення мінеральних добрив / В. П. Патика, Н. А. Макаренко // Матеріали міжвідомчої науково-технічної конференції «Агрономічні руди України». – Київ : УкрДГРІ. - 2004. - С. 149-151.

14. Петрографические исследования минерального состава фосфоритовой руды как сырья для виплавки феррофосфора / А. Ю. Пройдак, О. П. Поляков, М. И. Гасик, и др. ; Отв. ред. М. И. Гасик // Металургическая и горнорудая промышленность. – Днепропетровск. – 2009. – №4. – С. 32-35.

15. Пройдак, А. Ю. Экспериментальное исследование процесса выплавки феррофосфора с использованием фосфорита месторождения «Перемога» / А. Ю. Пройдак // Металургическая и горнорудная промышленность. – Днепропетровск. - 2012. - №1.- С. 27-29.

16. Соболевська, М. Ф. Перспективи виявлення фосфоритів і нетрадиційних мінеральних добрив / М. Ф. Соболевська // Матеріали міжвідомчої науково-технічної конференції «Агрономічні руди України». – Київ : УкрДГРІ. - 2004. - С. 105-108.

17. Цвей, Я. П. Вплив жовноватих фосфоритів на продуктивність цукрових буряків і фосфатний режим темно-сірих опідзолених ґрунтів / Я. П. Цвей // Матеріали міжвідомчої науково-технічної конференції «Агрономічні руди України». – Київ : УкрДГРІ. - 2004. - С. 151-152.

18. Черняков, О. М. Гідровидобуток (СГВ) зернистих фосфоритів: стан, проблеми, перспективи / О. М. Черняков // Матеріали міжвідомчої науково-технічної конференції «Агрономічні руди України». – Київ : УкрДГРІ. - 2004. - С. 135-139.

19. Шехунова, С. Б. Калійна сіль і фосфатні руди: сировинна база і стан використання калійних та фосфатних добрив (світовий огляд) / С. Б. Шехунова, Н. А. Данишурка // Матеріали міжвідомчої науково-технічної конференції «Агрономічні руди України». – Київ : УкрДГРІ. - 2004. – С. 85-88.

20. Янусик, М. М. Продуктивність цукрових буряків залежно від внесення зернистого фосфориту за показником гідролітичної кислотності в умовах правобережного лісостепу України / М. М. Янусик // Матеріали міжвідомчої науково-технічної конференції «Агрономічні руди України». – Київ : УкрДГРІ. - 2004. - С. 156-157.

Copyright (c) 2018 М. Г. Рудий

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-3913 (Online), ISSN 2410-7360 (Print)


License Creative Commons Creative Commons «Attribution» 4.0 WorldWide.