DOI: https://doi.org/10.26565/2410-7360-2017-47-22

Вирішення задачі пошуку придатної ділянки міста за допомогою просторового аналізу

О. С. Чуєв

Анотація


В статті подається один із варіантів вирішення типової задачі пошуку оптимального місцеположення для нового об’єкта, базуючись на наборі факторів, в середовищі ГІС (на прикладі пошуку придатної ділянки для побудови нової школи поруч з парками, дитячими майданчиками, на відстані від інших шкіл та кладовищ). Коротко характеризуються складнощі, з якими стикаються дослідники міст та інфраструктури. Описується загальний алгоритм виконання просторового аналізу, який включає моделювання явищ та процесів. Розглядаються 5 етапів вирішення аналітичної просторової задачі, які включають постановку задачі, розділення її на окремі складові, вивчення вихідних даних, виконання аналізу та перевірку отриманих результатів. Наводиться приклад послідовності дій, необхідних для перекласифікації даних з метою обрахунку відносного показника. Описані окремі інструменти платформи ArcGIS та можливості їх застосування для цілей просторового аналізу. Подаються можливості подальшого ускладнення логіки моделювання за рахунок більшого комбінування вхідних даних, що надає змогу отримувати максимально корисну інформацію.


Ключові слова


просторовий аналіз; пошук придатної ділянки; урбаністичні дослідження; антропогенна інфраструктура; ГІС; ArcGIS; моделювання явищ та процесів; інфраструктура Харкова

Повний текст:

PDF

Посилання


Bitjukova, V. R. (2004). Social’no-jecologicheskie problemy razvitija gorodov Rossii [Socio-ecological problems of urban development in Russia]. Moscow: Editorial URSS, 448.

Zejler, M. (2004) Modelyrovanye Nasheho Myra. Posobye ESRI po proektyrovanyyu baz heodannikh [Modeling Our World. ESRI's Guide to the Design of Geodatabases]. Kyiv: ECOMM, 254.

Kostrikov, S. V. (2014). Heoinfomatsiyne modelyuvannya pryrodno-antropohennoho dovkillya. Naukova monohrafiya [Geoinformation modeling of natural and man-made environment. Scientific monograph]. Kharkiv: Vud-vo HNU, 484.

Kostrikov, S. V., Chuev O. S. (2015). Dvorivneva GIS-model’ dlya analizu urboheosystem [Two-level GIS model for analysis of urboheosystems]. Region – 2015: Strategy of optimal development. Annual International Conference. Kharkiv, 20-22.

Kostrikov, S. V. (2014). Prohramne zabezpechennya GIS dlya LiDAR-technolohiyi dystantsiynoho zonduvannya v tsilyakh analizu urboheosystem [GIS software for LiDAR-technology for remote sensing for the purpose of analysis of urboheosystems]. Problemy bezperervnoyi heohraphichnoyi osvity i kartohraphiyi. 19, 45-52.

Lihacheva, Je. A. etc. (1996). Gorod – ekosystema [City-Ecosystem]. Moscow: IGRAN, 336.

Myezentsev, K. V. (2012). Urbanizovani terytoriyi Ukrainy: prychyny i naslidky transformatsiyi u postradyans'kyy period [Urbanized Territories of Ukraine: Causes and Consequences of Transformation in the Post-Soviet Period]. Sotsial'no-heohrafichni vyklyky u Skhidno-Tsentral'niy Yevropi na pochatku XXI stolittya, Berehove, 310-317.

Official site of the electronic directory of 2GIS. Available at: https://2gis.ua

Tikunov, V. S. (2005). Modelirovanie v sotsyal'no-jekonomicheskoj geografii [Modeling in socio-economic geography. Tutorial]. Uchebnoe posobie. Moscow: Izd-vo MHU, 280.

Chuyev, O. S. (2017). Vykorystannya elektronnoho dovidnyka 2GIS ta GIS-platformy ArcGIS dlya doslidzhennya infrastruktury mista [Using the electronic directory of ArcGIS 2GIS and the GIS platform to explore the city's infrastructure]. Vistnyk Khersons'koho derzhavnoho universyteu, seriya «Geohrafichni nauky». Kherson: Vydavnytstvo KhDU, 7, 52-62.

Chuyev, O. S., Kostrikov, S. V. (2015). Otsinka cherez GIS-zasobu prostorovoi differentisatsii blagoustroyu mista yak funktsii urbogeosystemu (na prykladi mista Kharkiv) [GIS estimation of spatial differentiation of the city's improvement as a function of the urban geosystem (for example, the city of Kharkiv)]. Chasopys social’noekonomichnoyi heohraphiyi. Kharkiv, 18 (1), 52-62.

Bailey, T., Fotheringham, S. (1994). A Review of Statistical Spatial Analysis in Geographical Information Systems. Spatial Analysis and GIS. London: Taylor & Francis, 13-44.

Berkowitz, A. R., Nilon, C. H., Hollweg, K. S. edc. (2005). Understanding Urban Ecosystems: A New Frontier for Science and Education. New York: Springer-Verlag, 523.

Bourne, L. S. (1997). Polarities of Structure and Change in Urban Systems: A Canadian Example. 43, 339 -349.

Bourne, L. S., Simmons, J. W. (Editors). (1978). Systems of Cities: Readings on Structure, Growth, and Policy. Oxford: Oxford University Press, 565.

Boyce, D., Williams, H. (2015). Forecasting Urban Travel: Past, Present and Future Cheltenham – Northhampton: EE Publishing, 639.

Coffey, W. J. Shearmur, R. G. (1998). Factors and Correlates of Employment Growth in the Canadian Urban System, 1971-1991. Growth and Change. 29, 44-66.

Goodchild, M. F., Yuan, M., Cova, T. J. (2007). Towards a general theory of geographic representation in GIS. International Journal of Geographical Information Science. 21 (3), 239–260.

Kostrikov, S., Sehida, K. (2013). Human geography with geographical information systems. Human Geography journal. 15 (2), 39-47.

Maquire, D. GIS, Batty M., Goodchild M. (2005). Spatial Analysis and Modeling. Redlands: ESRI Press, 478.

Perencsik, A., Woo, S., Booth, B. (2014). ArcGIS: Building a Geodatabase. Redlands: ESRI Press, 355.

Simmons, J. W. (1978). The organization of the urban system. In: Bourne L.S., Simmons J.W. edc. Systems of Cities: Readings on Structure, Growth, and Policy. Oxford: Oxford University Press, 61-69.

Wong, C., Baker, M., Webb, B., Hincks., S, Schulze-Baing., A. (2015). Mapping policies and programmes: The use of GIS to communicate spatial relationships in England. Environment and Planning B: Planning & Design. 42 (6), 1020-1039.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Битюкова, В. Р. Социально-экологические проблемы развития городов России / В.Р. Битюкова. – М. : Едиториал УРСС, 2004. – 448 с.

2. Зейлер, М. Моделирование Нашего Мира. Пособие ESRI по проектированию баз геоданных / М. Зейлер. – Киев : ECOMM Co, 2004. – 254 c.

3. Костріков, С. В. Геоінформаційне моделювання природно-антропогенного довкілля. Наукова монографія / С. В. Костріков // Харків : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – 2014. – С. 484.

4. Костріков, С. В. Дворівнева ГІС-модель для аналізу урбогеосистем / С. В. Костріков, О. С. Чуєв // Регіон – 2015 : Стратегія оптимального розвитку : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Харків. – 2015. – С. 20-22.

5. Костріков, С. В. Програмне забезпечення ГІС для LiDAR-технології дистанційного зондування в цілях аналізу урбогеосистем / С. В. Костріков, Д. Л. Кулаков, К. Ю. Сегіда // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. – 2014. – Вип. 19. – С. 45-52.

6. Лихачева, Э. А. Город – экосистема / Э. А. Лихачева, Д. А. Тимофеев, М. П. Жидков и др. – М. : ИГРАН, 1996. – 336 с.

7. Мєзенцев, К. В. Урбанізовані території України : причини і наслідки трансформації у пострадянський період / К. В. Мєзенцев // Берегове : Вид-во Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці. – 2012. – С. 310-317.

8. Офіційний сайт електронного довідника 2ГІС. [Електронний ресурс]. – Режим доступа :: https://2gis.ua

9. Тикунов, В. С. Моделирование в социально-экономической географии / В. С. Тикунов – М. : Изд-во МГУ, 2005. – 280 с.

10. Чуєв, О. С. Використання електронного довідника 2ГІС та ГІС-платформи ArcGIS для дослідження інфраструктури міста / О. С. Чуєв, С. В. Костріков // Вістник Херсонського державного університеу, серія «Географічні науки». – Вип. 7. – Херсон : Видавництво ХДУ. – 2017. – С. 52-62.

11. Чуєв, О. С. Оцінка через ГІС-заоби просторової диференціації благоустрою міста як функції урбогеосистеми (на прикладі м. Харків) / О. С. Чуєв, С. В. Костріков // Часопис соціально-економічної географії. – Вип. 18(1). – Харків : Видавництво ХНУ. – 2015. – С. 52-62.

12. Bailey, T. A Review of Statistical Spatial Analysis in Geographical Information Systems / T. Bailey, S. Fotheringham, P. Rogerson eds. // Spatial Analysis and GIS. Taylor & Francis. – London. – 1994. – P.13-44.

13. Berkowitz, A. R. Understanding Urban Ecosystems : A New Frontier for Science and Education / A. R. Berkowitz, C. H. Nilon, K. S. Hollweg eds. – New York : Springer-Verlag, 2005. – 523 p.

14. Bourne, L. S. Polarities of Structure and Change in Urban Systems : A Canadian Example / L. S. Bourne // Geojournal. – 1997. – Vol. 43. – P. 339–349.

15. Bourne, L. S. Systems of Cities : Readings on Structure, Growth, and Policy / L. S. Bourne, J. W. Simmons (Editors) – Oxford : Oxford University Press, 1978. – 565 p.

16. Boyce, D. Forecasting Urban Travel : Past, Present and Future / D. Boyce, H. Williams. – Cheltenham – Northhampton : EE Publishing, 2015. – 639 p.

17. Coffey, W. J. Factors and Correlates of Employment Growth in the Canadian Urban System, 1971-1991 / W.J. Coffey, R. G. Shearmur // Growth and Change. – 1998. – Vol. 29. – P. 44-66.

18. Goodchild, M. F. Towards a general theory of geographic representation in GIS / M. F. Goodchild, M. Yuan, T. J. Cova // International Journal of Geographical Information Science. – 2007. – Vol. 21. – N. 3. – P. 239–260.

19. Kostrikov, S. Human geography with geographical information systems / С. В. Костріков, К. Ю. Сегіда // Часопис соціально-економічної географії. – Вип. 15(2). – Харків : Видавництво ХНУ. – 2013. – С. 39-47.

20. Maquire, D. GIS, Spatial Analysis and Modeling / Editors : D. Maquire, M. Batty, M. Goodchild – Redlands : ESRI Press, 2005. – 478 p.

21. Perencsik, A. ArcGIS : Building a Geodatabase / А. Perencsik, S. Woo, B. Booth. – Redlands : ESRI Press, 2014. – 355 p.

22. Simmons, J. W. The organization of the urban system / J. W. Simmons // Bourne L. S., Simmons J. W. (eds), Systems of Cities : Readings on Structure, Growth, and Policy – Oxford : Oxford University Press. – 1978. – P. 61-69.

23. Wong, C. Mapping policies and programmes: The use of GIS to communicate spatial relationships in England / C. Wong, M. Baker, B. Webb, S. Hincks, A. Schulze-Baing // Environment and Planning B : Planning & Design. – 2015. – Vol. 42, No.6. – P. 1020-1039.

Copyright (c) 2018 О. С. Чуєв

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-3913 (Online), ISSN 2410-7360 (Print)


License Creative Commons Creative Commons «Attribution» 4.0 WorldWide.