DOI: https://doi.org/10.26565/2410-7360-2018-48-12

Динаміка чисельності населення глобальних міст Східно-Європейського регіону

Lyudmyla Mykolaivna Niemets, Olga Sergiivna Suptelo, Sergii Oleksandrovich Zavetnyi, Volodymir Ivanovich Redin, Anatoliy Mikhailovich Baynazarov

Анотація


В статті здійснено аналіз показників динаміки чисельності населення глобальних міст Східно-Європейського регіону та їх частки в населенні відповідних країн за період 2000-2018 роки. Обгрунтовано важливість проведення досліджень демографічних особливостей розвитку глобальних міст, зокрема в регіональному розрізі, адже глобальні міста є наразі провідними центрами економічного, фінансового, політичного, культурного, соціального, культурного розвитку.

Виявлені особливості та основні тенденції динаміки чисельності населення та частки населення в відповідних країнах досліджуваних глобальних міст Східно-Європейського регіону за період 2000-2018 роки. Здійснено групування глобальних міст регіону за період дослідження за показниками динаміки чисельності населення з 2000 по 2018 роки, частки населення досліджуваних міст в населенні відповідних країн. Проведено кластерний аналіз глобальних міст регіону за вище перечисленими показниками, за результатом якого виділено групи міст для яких зі збереженням існуючих темпів демографічного розвитку характерним буде: збереження статусу глобальних – Москва, Санкт-Петербург, Київ; втрата статусу глобальних міст – Будапешт, Прага, Софія, Вроцлава; міста для яких необхідно впровадження заходів для збереження статусу глобальних – Мінськ, Бухарест, Варшава.

Ключові слова


глобальні міста; Східно-Європейський регіон; частка населення міста в населенні країни; рівень урбанізації; ріст (скорочення) населення

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Glasychev, B. (2008). Urbanism. Moscow, Russia: Europe, 220.

Matveeva, O. Ju. (2015). Global cities – cities that change the socio-cultural space. Bulletin of Science in Siberia, 1(16), 93‒97.

Sassen, S. (1991). Global city: New York, London, Tokyo] Princeton University Press, 410.

Sluka, N. A. (2009). Geodemograficheskiye fenomeny globalnykh gorodov [Geodemographic phenomena of global cities. Smolensk, Russia: Oecumene 317.

Sluka, N. A. (2005). Evolution of the Concept of World Cities. Regional Studies, 1, 11‒29.

Spengler, O. (1998). The Decline of Europe. Essays on the morphology of world history. Vol.2. World-historical perspectives. In I. I. Makhankova (Eds.). Moscow, Russia: Mysl, 606.

Voronin, I. M. (2009). Formation of global cities as a result of globalization and informatization processes impact on the resettlement system. Scientific Notes of Taurida National V.I.Vernadsky University. Series: geography, 2/22(61), 167‒172. Available at: http://sngeography.crimea.edu/arhiv/2009/uch_22_2g/020_voron.pdf

The Main Department of Statistics in Kyiv. Available at: http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/

State Statistics Service of Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

National Statistics Committee of the Republic of Belarus (Belstat). Available at: http://www.belstat.gov.by/

National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova. Available at: http://www.statistica.md/index.php?l=ru

United Nations official website. Available at: http://www.un.org/ru/index.html

Federal State Statistics Service. Available at: http://www.gks.ru/

Sassen, S. (2005). The Global City: Introducing a Concept. The Brown Journal of World Affairs, Winter / Spring, 9(2), 27‒43.

Taylor, P. The New Geography of Global Civil Society: NGOs in the World City Network. GaWC Research Bulletin, 144.

Taylor, P. (2004). World City Network: A Global Urban Analysis. Routledge, 256

Czech Statistical Office. Available at: https://www.czso.cz/csu/czso/home

Eurostat. Available at: http://ec.europa.eu/eurostat

Globalization and World Cities. Available at: http://www.lboro.ac.uk/gawc/couro1.html

Główny Urząd Statystyczny. Available at: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start

Hungarian Central Statistical Officem. Available at: http://www.ksh.hu/

National Statistical Institute of Bulgaria. Available at: http://www.nsi.bg/en

National Statistical Institute of Romania. Available at: http://www.insse.ro/cms/en

Statistical Office of the Republic of Slovenia. Available at: http://www.stat.si/StatWeb/en/home

The World According to GaWC. Available at: http://www.lboro.ac.uk/gawc/gawcworlds.html


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Глазычев, В. Урбанистика / В. Глазычев // Европа. – Москва. – 2008. – 220 с.

2. Матвеева, О Ю. Глобальные города – города, меняющие социально-культурное пространство / О. Ю. Матвеева // Вестник науки Сибири. ‒ 2015. ‒ № 1 (16). – С. 93‒97.

3. Сассен, С. Глобальный город: Нью-Йорк, Лондон, Токио // С. Сассен // Princeton University Press. – 1991. – 410 с.

4. Слука, Н.А. Геодемографические феномены глобальных городов / Н.А. Слука // Ойкумена. – Смоленск. – 2009. – 317 с.

5. Слука, Н. А. Эволюция концепции «мировых городов» / Н. А. Слука// Региональные исследования. – 2005. – № 1. – С. 11–29.

6. Шпенглер, О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т. 2. Всемирно-исторические перспективы: пер. с нем. и примеч. / И.И. Маханькова. – М.: Мысль, 1998. – 606 с.

7. Воронін, І. М. Формування глобальних міст як результат впливу процесів глобалізації й інформатизації на систему розселення [Електронний ресурс] / І. М. Воронін // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия : География. – 2009. – Т. 22 (61). ‒ № 2. – С. 167‒172. ‒ Режим доступу : http://sn-geography.crimea.edu/arhiv/2009/uch_22_2g/020_voron.pdf

8. Головне управління статистики у м. Києві [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/

9. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

10. Национальный статистический комитет Республики Беларусь (Белстат) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.belstat.gov.by/

11. Национаольное бюро статистики республики Молдова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.statistica.md/index.php?l=ru

12. Офіційний сайт ООН [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org/ru/index.html

13. Федеральная служба государственной статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gks.ru/

14. Sassen, S. The Global City: Introducing a Concept / S. Sassen // The Brown Journal of World Affairs. – Winter/Spring. – 2005. – Vol. XI. – Issue 2. – P. 27–43.

15. Taylor, P. The New Geography of Global Civil Society: NGOs in the World City Network // GaWC Research Bulletin. – 2004. – № 144.

16. Taylor, P. World City Network: A Global Urban Analysis / P. Taylor. – Routledge. – 2004.

17. Czech Statistical Office [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.czso.cz/csu/czso/home

18. Eurostat [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/eurostat

19. Globalization and World Cities [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lboro.ac.uk/gawc/
couro1.html

20. Główny Urząd Statystyczny [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start

21. Hungarian Central Statistical Office [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ksh.hu/

22. National Statistical Institute of Bulgaria [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nsi.bg/en

23. National Statistical Institute of Romaia [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.insse.ro/cms/en

24. Statistical Office of the Republic of Slovenia [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.stat.si/
StatWeb/en/home

25. The World According to GaWC [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lboro.ac.uk/gawc/
gawcworlds.html

Copyright (c) 2018 Lyudmyla Mykolaivna Niemets, Olga Sergiivna Suptelo, Sergii Oleksandrovich Zavetnyi, Volodymir Ivanovich Redin, Anatoliy Mikhailovich Baynazarov

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-3913 (Online), ISSN 2410-7360 (Print)


License Creative Commons Creative Commons «Attribution» 4.0 WorldWide.