DOI: https://doi.org/10.26565/2410-7360-2019-51-02

Горизонтальні переміщення геомас у континентальних рифтогенних геоструктурах (на прикладі Дніпровсько-Донецького палеорифту). Частина 3. Системна організація пострифтових реїдних деформацій

Олексій Вацлавович Бартащук

Анотація


На етапах платформної активізації гірські породи у рифтогенних геоструктурах набувають об'ємної тектонічної рухомості за рахунок внутрішніх структурно-речовинних перетворень і деформації у зонах стрес-метаморфизму під впливом реїдної тектоніки. Структурним проявом реїдної тектоніки у геологічній будові фундаменту і осадових комплексів чохла Дніпровсько-Донецького палеорифту є горизонтальні переміщення його первинних рифтогенних тектонічних елементів- сегментів, лінеаментів, геоблоків, тектонічних структур та вторинне деформаційне структуроформування.

У регулярному та однорідному за субмеридіональним напрямком осі стискання регіональному полі тектонічних напруг, під впливом процесів реїдної тектоніки в осадовому чохлі палеорифту формувалися поздовжні структурні хвилі об’ємної тектонічної течії геомас. Природними механізмами реїдної деформації зумовлено горизонтально-площинні переміщення структурних елементів, кулісних ансамблів розривів та динамічно спряжених з ними локальних структур реїдної деформації. Звичайним тектонічним процесом реїдної динамічної тектоніки є колізійне короблення горизонтів осадової товщі, яким визначаються головні риси системної організації новітньої архітектури палеорифту та його сучасну поздовжню тектонічну сегментацію.

Стаття висвітлює результати тектонофізичних досліджень структурних проявів колізійного етапу еволюції континентальної земної кори, які ускладнюють рифтогенну архітектуру Дніпровсько-Донецького палеорифту. З використанням оригінальної методики реконструкції полів тектонічних напруг і деформацій та тектонофізичного аналізу геоструктур, на підставі аналізу аномалій потенційних геофізичних полів, вертикальних амплітуд неотектонічних рухів встановлено, що під впливом механізмів реїдної тектоніки у палеорифті були сформовані структурні хвилі вторинних деформацій горизонтально-площинної тектонічної течії. Показано, що вони визначають поздовжню тектонічну сегментацію сучасної структури палеорифту. Вивчено територіальне поширення, тектонічну позицію і природні кінематичні механізми формування локальних структур тектонічної течії, лінійних і плащових зон концентрації реїдної деформації субрегіонального і зонального масштабів, розмірами від сотень метрів до десятків кілометрів.


Ключові слова


об'ємна тектонічна рухомість; реїдна тектоніка; зона реїдної деформації

Повний текст:

PDF

Посилання


Gzovsky M. (1975). Fundamentals of tectonophysics. Moscow: Nauka,536.

Stoyanov S. (1977). The mechanism of fault zones formation. Moscow: Nedra, 144.

Kopp M. (1991) The problem of space for deformations arising in a shear stress field (on the example of the Medi-terranean-Himalayan orogenic belt): Shear tectonic disturbances and their role in the formation of minerals. Moscow: Nauka, 75-85.

Woodcock J.T. (1986). The role of strike-slip fault systems at plate boundaries. Phil. Trans. R. Soc. London, 13-29.

Sylvester A.G. (1988). Strike-slip faults: Geol. Soc. Amer. Bull, 100, 1666-1703.

Reading H. (1990). Sedimentation and facies conditions. Moscow: Mir, 384.

Harding T. (1965). Petroleum traps associated with wrench faults: Bull. Am. Ass. Petrol. Geol, 58, 1290-1304.

Bartashchuk O. V. (2016). Systemic organization of disjunctive tectonics consolidated to the foundation of the Dnieper-Donets paleorift. P. 1. Lineaments: Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series "Geology. Geography. Ecology", 45, Kharkiv, 14-22.

Bartashchuk O. V. (2017). System organization of disjunctive tectonics in consolidated foundation of Dnieper-Donets paleorift. P. 2. Linear zones of strike-slip dislocation of the rift stage: Bulletin of V. N. Karazin Kharkiv Na-tional University, Series "Geology. Geography. Ecology", 47. Kharkiv, 7-17.

Bartashchuk O. V. (2017). Evolution of geodynamic gas-bearing conditions of the earth’s crust in Dnieper-Donets paleorift: Pub.House IGN NAS of Ukraine, Series “Tectonics and stratigraphy”, 44, Kyiv, 44-56.

Bartashchuk O. V. (2018). System organization of disjunctive tectonics of consolidated foundation of Dnieper-Donets paleorift. P. 3. Structural-kinematic paragenesis of tectonic flow zones of horizontal dislocation: Bulletin of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series "Geology. Geography. Ecology", 48, Kharkiv, 7-27.

Bartashchuk O. V. (2019). Evolution of the stress-deformed conditions of the earth’s crust in Dnieper-Donets paleo-rift in Phanerozoic: Report of NAS of Ukraine, Series “Earth science”, 3, Kyiv, 62-71.

Bartashchuk O. V. (2018). Structural manifestations of the volumetric tectonic mobility of the crystalline base of the Dnieper-Donetsk paleorift: IGN NAS of Ukraine, Series “Tectonics and stratigraphy”, 45, Kyiv, 40-52.

Bartashchuk O.V. (2019). Horizontal displacement of geomassives in continental riftogenic geostructures(on the Dnieper-Donets paleorift application). Part I. Structurally manifested tectonic flows at the foundation: Bulletin of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series"Geology. Geography. Ecology", 49, Kharkiv, 10-23.

Bartashchuk O.V., Suyarko V. G. (2019). Horizontal displacement of geomassives in continental riftogenic geostruc-tures (on the Dnieper-Donets paleorift application). P. 2. Structural paragenesis of strike-slip deformation of sedi-mentary cover: Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series "Geology. Geography. Ecology", 50, Kharkiv, 27-41.

Kopp M., Korchemagin V. (2010). Cenozoic stress / strain fields of the Donbass and their probable sources. Geo-dynamics, 1(9), Lviv, 17-48.

Kopp M., Kolesnichenko A., Vasiliev N. (2017). Reconstruction of Cenozoic stresses / strains in the drainage of the Russian Plate and ways of its application for solving regional and applied problems. Geodynamics, 2 (23), Lviv, 46-66.

Compilation of the Atlas of Geological and Geophysical Maps of the Border Territories of Ukraine (International Project). R&D Report (Final) (2008). Contract 654. Kiev: UkrDGRI, 193.

Arsiri Yu. A., Vitenko V. A., Paliy A. M., Tsypko A. K. (1984). Atlas of the geological structure and oil and gas poten-tial of the Dnieper-Donets Depression. Kiyv: UkrRGEI, 191.

Krylov, N. ed. (1988). Map of faults and main areas of lineaments of the south-west of the USSR (using materials from space imagery). Scale 1: 1 000 000, Moscow, The Ministry of Geology of USSR, 4.

Timurziev A. (2009). The newest strike-slip tectonics of sedimentary basins: tectonophysical and fluid dynamic as-pects. Moscow State University. Moscow, 40.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Олексій Вацлавович Бартащук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-3913 (Online), ISSN 2410-7360 (Print)


License Creative Commons Creative Commons «Attribution» 4.0 WorldWide.