DOI: https://doi.org/10.26565/2410-7360-2019-51-11

Узагальнення середнього річного стоку води річок відповідно до гідрографічного районування України

Олександр Григорович Ободовський, Ольга Іванівна Лук'янець, Станіслав Олексійович Москаленко, Вікторія Олександрівна Корнієнко

Анотація


Проведена оцінка та узагальнення середнього річного стоку води річок України, основних статистичних параметрів його багаторічної мінливості, досліджено залежності норм середніх річних витрат води річок від площі їх водозборів в межах річкових басейнів та суббасейнів відповідно до Гідрографічного районування України.

Дослідження ґрунтувалося на обробці середньорічних витрат води з 294 гідрометричних постів на річках України з початку спостережень до 2015 року включно. 83 % постів мають періоди спостереження ≥ 50 років, і тільки 17 % мають ≤ 50 років. Аналіз відносних значень середней квадратичної похибки у визначенні норм середньорічного стоку річок України показав, що вони в понад 50% випадків змінюються від 2,5% до 5%, приблизно в 43% випадків – від 5% до 10%, тобто, в переважній більшості (93%) не перевищує межі 5-10%. Це свідчить, що ряди спостережень вважаються репрезентативними та розраховані значення норм достатьо стабільні для практичних розрахунків.

Аналіз просторових змін норм середніх річних модулів стоку води річок України показав, що на рівнині їх значення варіюють від 12,6 л · с - 1 · км - 2 в басейні річки Вісли до 0,1-0,2 л · с - 1 · км - 2 в басейні річок Чорного моря, тобто спостерігається їх зменшення з північного заходу на південний схід і південь. Найбільший значення (34-39 л · с - 1 · км - 2) фіксуються на невеликих гірських водозборах Карпатських і Кримських гір. Коефіцієнти варіації середнього річного стоку води для річок басейнів та суббасейнів на рівнинної частини України в переважної більшості знаходяться в межах 0,23÷0,65, для гірських басейнів 0,20÷0,45. Коефіцієнти асиметрії мають, в основному, для всієї території України невисокі додатні значення, що свідчить про помірно-асиметричний розподіл у послідовностях середнього річного стоку води досліджуваних річок.


Ключові слова


річки України; гідрографічне районування України; середній річний стік води річок; статистичні параметри розподілу

Повний текст:

PDF

Посилання


Kocherin, D. I. (1927). Average annual and monthly runoff in the European part of the Union. Proceedings of the Moscow Institute of Transportation Engineers. Moscow, VI [in Russian].

Lvovich, M. I. (1938). Experience in the classification of rivers of the USSR. Proceedings of the State Hydrological Institute, 6, 58-104 [in Russian].

Zaikov, B.D. (1946). Average runoff and its distribution per year on the territory of the USSR. Proceedings of the National Research University of the Main Department of the Hydrometeorological Service of the USSR, IV, 24, 67-95 [in Russian].

Troitsky, V. A. (1948). Hydrological zoning of the USSR. Moscow-Leningrad: Publishing House of the Academy of Sciences of the USSR [in Russian].

Kuzin, P. S. (1960). Classification of rivers and hydrological zoning of the USSR. Leningrad, 455 [in Russian].

Chipping, G. O., Lysenko, K. A. (1959). Annual and minimum runoff in the territory of Ukraine. Kyiv, Publishing house of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR [in Ukrainian].

Shvets, G. I. (Ed.). (1962). Hydrological calculations for rivers of Ukraine. Kyiv, 390 [in Ukrainian].

Kupriyanov, V. V. (Ed.). (1966). Surface water resources of the USSR. 5. Belarus and the Upper Dnieper. 1. Lenin-grad, 721 [in Russian].

Kaganer, M. S. (Ed.). (1969). Surface water resources of the USSR. 6. Ukraine and Moldova. 1. Western Ukraine and Moldova. Leningrad, 884 [in Russian].

Kaganer, M. S. (Ed.) (1971). Surface water resources of the USSR. 6. Ukraine and Moldova. 2. Middle and lower Dnieper. Leningrad, 656 [in Russian].

Kaganer, M. S. (Ed.). (1967). Surface water resources of the USSR. 6. Ukraine and Moldova. 3. Rivers basin of the Seversky Donets and the of Azov rivers. Leningrad, 492 [in Russian].

Eisenberg, M. M., Kaganer, M. S. (Ed.). (1966). Surface water resources of the USSR. 6. Ukraine and Moldova. 4. Crimea. Leningrad, 344 [in Russian].

Lvovich, M. I. (Ed.). (1969). Method for Integrated Study of the Territorial Water Balance. Water Balance of the USSR and its Transformation: Collected papers. International Hydrological Decade, Moscow, 15-23 [in Russian]

Vishnevsky, V. I. (2000) Rivers and reservoirs of Ukraine. Condition and use. Kyiv, 376 [in Ukrainian].

Vishnevsky, V. I., Kosovets, O. O. (2003). Hydrological characteristics of rivers of Ukraine. Kyiv, 324 [in Ukra-inian].

Grebin, V.V. (2001). Hydro-hydrochemical zoning: history and modern state. Hydrology, Hydrochemistry and Hy-droecology, 2, 83-93 [in Ukrainian].

Loboda, N. S., Hopchenko, Ye. D. (2003). Rationing of characteristics of natural annual runoff of Ukraine. Scien-tific papers of UkrRHMI, 252, 5-10 [in Ukrainian].

Grebin, V. V. (2010). Modern water regime of the rivers of Ukraine (landscape-hydrological analysis). Kyiv, 316 [in Ukrainian].

Melnik, S. V., Loboda, N. S. (2010). Changes in the nature of fluctuations in the rivers flow of the Upper Dniester in modern climatic conditions. Bulletin of V.N. Karazin Kharkiv National University, series "Geology, Geography, Ecology", 909, 117-127 [in Russian].

Loboda, N. S., Bozhok, Yu. V. (2011). Variability of the climate and water resources of Transcarpathia. Bulletin of Odessa State Ecological University, 12, 161-167 [in Ukrainian].

Gorbachevа, L. O. (2015). Modern internal distribution of water flow of rivers of Ukraine. Ukrainian Geographic Journal, 3, 16-23 [in Ukrainian].

Lukianets, O. I., Kaminsky, T. P. (2015). Regularities and spatial synchronicity of multi-year cyclical fluctuations of the water flow of the Ukrainian Carpathians. Scientific Bulletin of the Chernivtsi University: a collection of scien-tific works, 744-745: Geography, 18-24 [in Ukrainian].

Gorbachevа, L. O. (2017). Hydrological and genetic analysis of spatial-temporal regularities of water flow of riv-ers of Ukraine: methodology, trends, forecast: the dissertation author's abstract ... Doctor of Geographical Scienc-es: 11.00.07 / Lyudmila Gorbachevа. Kyiv, 400 [in Ukrainian].

Chornomorets, Yu. O., Pavlenko, P. A, Lukianets, O. I. (2017). Recovering the average annual drainage of the Dnipro River. Hydrology, Hydrochemistry and Hydroecology, 4 (47), 36-47 [in Ukrainian].

EU Water Framework Directive 2000/60/EС. (2006). Basic terms and their definitions: the official publishing house. Kyiv, 240 [in Ukrainian].

Khilchevsky, V.K., Grebin, V.V. (2017). Zoning of Hydrographic and water management of the territory of Ukraine, approved in 2016- Implementation of the provisions of the EU's WFD. Hydrology, Hydrochemistry and Hydroecol-ogy, 1 (41), 8-20 [in Ukrainian].

Grebin, V. V., Mokin, V. B., Stashuk V. A., etc. (2013). Methods of hydrographic and water management zoning of the territory of Ukraine in accordance with the requirements of the Water Framework Directive of the European Un-ion. Kyiv, 55 [in Ukrainian].

Obodovsky, O. G., Lukianets, O. I., Konovalenko, O. S., Kornienko, V. O. (2016). Average annual water flow of rivers of the Ukrainian Carpathians and peculiarities of its territorial division. Hydrology, Hydrochemistry and Hydroe-cology, 4 (43), 25-32 [in Ukrainian].

Lukianets, O. I. Konovalenko, O. S. (2016). Analysis of spatial distribution and variability of annual average run-off of rivers of the Ukrainian Carpathians. Collected Works of the XII Congress of the Ukrainian Geographical Society "Ukrainian Geography: Modern Challenges", Kyiv, II, 175-177 [in Russian].

Lukianets, O. I., Kornienko, V. A. (2017). Estimated characteristics of the average annual drainage of rivers of the right bank of the Pripyat. Compilation of materials of the International scientific and practical conference "Actu-al problems of the Earth sciences: use of natural resources and preservation of the environment", Brest, 1, 180-183 [in Russian].

Lukianets, O. I., Moskalenko, S. A. (2017). The laws of long-term variability of the water flow of rivers in the Pri-pyat river basin (within Ukraine) and predictive estimates of their water content. Compilation of materials of the International scientific and practical conference "Actual problems of the Earth sciences: use of natural resources and preservation of the environment", Brest, 1, 184-188.

Obodovsky, O. G., Lukianets, O. I., Rahmatullina, E. R., Kornienko, V. O. (2017). Distribution and generalization of the average annual runoff of rivers of the right-bank part of the Dnieper within Ukraine. Abstracts of the First All-Ukrainian Hydrometeorological Congress, Odessa, 158-159 [in Ukrainian].

Oleksandr Obodovskyi, Olga Lukianets (2017). Patterns and Forecast of Long-term Cyclical Fluctuations of the Water Runoff of Ukrainian Carpathians Rivers. Scientific Journal of Environmental Research, Engineering and Management, Kaunas University of Technology, 73, 1, 33-47.

Olga Lukianets (2017). Stochastic regularities of long-term fluctuation of average annual runoff of rivers of Tisza river basin (within the Ukraine). Electronic Book with full papers from XXVII Conference of Danubian Countries on the hydrological forecasting and hydrological bases of water management, Golden Sands, Bulgaria, 280-290.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Олександр Григорович Ободовський, Ольга Іванівна Лук'янець, Станіслав Олексійович Москаленко, Вікторія Олександрівна Корнієнко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-3913 (Online), ISSN 2410-7360 (Print)


License Creative Commons Creative Commons «Attribution» 4.0 WorldWide.