DOI: https://doi.org/10.26565/2410-7360-2019-51-17

Ландшафтно-геохімічна оцінка екологічного стану природоохоронних територій

Anastasiia Olegivna Splodytel

Анотація


Здійснено аналіз ландшафтно-геохімічних умов території національного природного парку (НПП) «Нижньосульський», встановлено закономірності розподілу важких металів у сучасному ґрунтовому покриві території НПП «Нижньосульський. Визначено закономірності просторового розподілу потенційно доступних форм важких металів. Встановлена динаміка накопичення Ni, Zn, Cu, V, Pb та інших важких металів в ґрунтовому покриві території протягом 2014-2019 років за рівнями імпактного забруднення. Аналіз ландшафтно-геохімічних умов території свідчить, що вони в цілому сприяють як міграції хімічних елементів з поверхневим стоком, так і значному вертикальному їх перерозподілу. Диференціація ландшафтно-геохімічних умов обумовлює фіксацію та акумуляцію значної кількості природних і техногенних хімічних елементів на ландшафтно-геохімічних бар`єрах (механічні, окисно-відновні, кисло-лужні, сорбційні, сорбційно-глейові). Це попереджує інтенсивне забруднення переважної більшості ландшафтних комплексів парку забруднюючими речовинами, які мігрують з сільськогосподарських угідь, що підтверджено результами аналізу джерел та обсягів забруднення. Аналіз вмісту важких металів у ландшафтних комплексах території НПП «Нижньосульський» засвідчив його залежність від наявних джерел техногенного забруднення, а також високий ступінь відповідності характеру розподілу важких металів загальним закономірностям цих процесів у ґрунтах відповідних типів. Більшість ВМ надходять до Сулинської акваторії переважно під час весняної повені з талими сніговими водами. Було відмічено перевищення Cd2+, Cu2+ і Pb2+ у воді порівняно з діючими нормами ГДК.

За результатами ландшафтно-геохімічного аналізу НПП «Нижньосульський» можна стверджувати, що територія з екологічної точки зору є слабо забрудненою і може використовуватися для розвитку рекреаційної діяльності з дотриманням низки вимог.


Ключові слова


ландшафтні комплекси; ландшафтно-геохімічні умови; важкі метали

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Alloway B.J. (1995). Heavy metals in soils. 2-nd edit., Blackie Acad., London. 368.

Bakker D.J., de Vries W. (1997). Effect-based approaches to assess the risks of persistent organic pollutants to soils. Background document for the workshop on critical limits and effect-based approaches for heavy metals and POP's. Bad Harzburg, Germany, 85.

Basy A.N. (1971). Fitting of a Markov chain model for daily rainfall data at Calcutta. Indian J. Meteorol. Geoph., 22, 67-72.

Bril J. (1996). The behaviour of dissolved humic substances in neutral soils. DLO Institute for Agrobiological and Soil Fertility Research, Haren, The Netherlands, (report), 278.

Buffle J. (1988). Complexation reactions in aquatic systems. Ellis Horwood. Chichester, 83.

Bergkvist А., Folkeson L., Berggren D. (1989). Fluxes of Cu, Zn, Pb, Cd, Cr and Ni in temperate forest ecosystems. Water, Air and Soil Pollution, 47, 217-286.

Fiskesjo G. (1988). The Allium-test – an alternative in environmental studies the relative toxicity of metal ions. Mu-tat. Res., 197, 243–260.

Kabata-Pendias A. (1989). Microelements in soils and plants. M., Mir, 439 [in Russian]

Lubben S., Sauerbeck D.R. (1991). The uptake and distribution of heavy metals by spring wheat. Water, Air and Soil Pollution, 57-58, 239-247.

Samonova O.A., Kasimov N.S., Kosheleva N.E. (1998). Mobile forms of Heavy Metals in sodpodzolic soils of Southern taiga landscapes. Proc. of 16th World Soil Congress (on CD-ROM), Montpellier, France. Simp.VI, 6.

Sankaran U.K., Phillip S. (1990). Heavy metals uptake and accumulation by Typha angustata from Wetlands around thermal power station. Int. J. Ecol and Environ Sci., 16, 2-3, l13-144.

Sauerbeck D.R. (1991). Plant, element and soil properties governing uptake and availability of heavy metals de-rived from sewage sludge. Water, Air and Soil Pollutions, 57-58, 227-237.

Sauerbeck D.R., Heir A. (1991). The nikel uptake from different soil and prediction by chemical extractions. Water, Air and Soil Pollutions, 57-58, 861-874.

Sillanpaa M. (1972). Trace elements in soils and agriculture. FAO soils bulletin, Rome, 17, 67.

Verloo, Cottenie А., (1982). M. Analytical and biological eriteria with regard to soil pollution. Landwirtschaft-liche Forschung. Kongressband. S.-H. 39, 394-403.

Tessier A., Campbell P.G.C., Bisson M. (1979). Sequential extraction procedure for the speciation of the particu-late trace metals. Anal. Chem, 51, 844-851.

Vorobyova L.A., Rudakova T.A., Lobanova E.A. (1980). Elements for predicting the concentrations level of heavy metals in soil solutions of aqueous extracts from soils. Heavy metals in the environment. M., Moscow State Univer-sity, 28-34 [in Russian]

Vinohradov A.P. (1957). Geochemistry of rare and dispersed chemical elements in soils. Moscow: Academy of Sci-ences of USSR, 238 [in Russian]

Zhovynskyi E.Ya, Kuraeva I.V. others. (2012). Ecological and geochemical studies of environmental objects of Ukraine. K., “Alfa-reklama”, 156 [in Ukrainian]

Zhovynskyi E.Ya, Kuraeva I.V., Samchuk A.I. others. (2005). Heavy metals in soils of preserved areas of Ukraine. K., Lohos. 104 [in Ukrainian]

Whalley C., Grant A. (1994). Assessment of the phase selectivity of the European Bureau of Reference (BCR) se-quential extraction procedure for metals in sediment. Analit. Chem. Acta, 61, 2211-2221.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Anastasiia Olegivna Splodytel

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-3913 (Online), ISSN 2410-7360 (Print)


License Creative Commons Creative Commons «Attribution» 4.0 WorldWide.