Особливості флюїдної зональності багатопокладних родовищ та визначення механізму їх виникнення (на прикладі кременівського родовища)

Ю. М. Дмитровський

Анотація


На базі аналізу літературних джерел автором зроблені висновки про механізм утворення багатопокладних родовищ за рахунок вертикальної міграції по тектонічних порушеннях та особливості флюїдної зональності фазового стану покладів на прикладі західного склепіння Кременівського родовища. Передбачається, що по розрізу західного склепіння процес нафтогазонакопичення відбувся протягом трьох циклів. Зроблено припущення, що виходячи зі співвідношення фаз в покладах зверху-вниз по розрізу, перший цикл нафтогазонакопичення є найбільш "старим" - в покладах відбулася диференціація пластових флюїдів; другий цикл проміжний - процеси диференціації в ньому відбуваються сьогодні; третій цикл знаходиться на стадії формування покладів, тобто найбільш "молодим". Зроблено висновок про ймовірне існування газоконденсатного покладу в верхньодевонських відкладах з початковими запасами понад 5 млрд м3 газу.


Ключові слова


родовище; поклади; флюїдна зональність; запаси

Повний текст:

PDF

Посилання


Visochans'kij, І.V., Zjuz'kevich, M.P. (1999). Novі aspekti sistematizacіy naftogazonosnih struktur. Pitannja rozvitku gazovoy promislovostі Ukrayni. Harkіv, UkrNDІgaz, XXVІІ, 113-116.

Abyelyencev, V.M., Dmitrovs'kij, Ju.M. (2010). Korektivi geologіchnoy budovi Kremenіvs'kogo NGKR z metoju utochnennja zapasіv vuglevodnіv ta nadannja rekomendacіj shhodo burіnnja dodatkovih sverdlovin: Zvіt pro NDR: 100 HGV / 2009-2009 (tema 49.204/2009-2010). UkrNDІgaz, Harkіv, 190 s.

Lineckij, V.F. (1965). Migracija nefti i formirovanie ee zalezhej. Kiev, «Naukova dumka», 200 s.

Zav'jalov, V.M. (1973). Uslovija akkumuljacii nefti i gaza i zakonomernosti razmeshhenija ih v Dneprovsko-Doneckoj vpadine. M., «Nedra», 120 s.

Novosileckij, R.M. (1975). Geogidrodinamicheskie i geohimicheskie uslovija formirovanija zalezhej nefti i gaza Ukrainy. M., «Nedra», 228 s.

Dolenko, G.N., Varichev, S.A., Kolodij, V.V., i dr. (1989). Razlomnaja tektonika i neftegazonosnost' Ukrainy. Kiev, «Naukova dumka», 116 s.

Vysochanskij, I.V., Krot, V.V., Chebanenko, I.I., Klochko, V.P. (1990). Tektonicheskie narushenija i voprosy neftegazonosnosti (osobennosti tektoniki Dneprovsko-Donbasskogo avlakogena). Kiev, IGN AN USSR, 38 s.

Krivosheja, V.A. (1977). Osobennosti raspredelenija zalezhej i fazovoe sostojanie uglevodorodnyh sistem v predelah Dneprovsko-Doneckoj vpadiny. Proishozhdenie nefti i gaza i zakonomernosti obrazovanija i razmeshhenija ih zalezhej. Tezisy dokladov Respublikanskogo soveshhanija. L'vov, 132.

Vysochanskij, I.V., Kolodij, V.V., Kornilenko, L.I. (1977). O vertikal'noj migracii uglevodorodov v Dneprovsko-Doneckoj vpadine. Proishozhdenie nefti i gaza i zakonomernosti obrazovanija i razmeshhenija ih zalezhej. Tezisy dokladov Respublikanskogo soveshhanija. L'vov, 117-118.

Litvin, S.V., Doluda, M.E., Umanova, E.I. (1977). Zakonomernosti razmeshhenija gazovyh zalezhej v nizhnekamennougol'nyh otlozhenijah Dneprovsko-Doneckoj vpadiny. Proishozhdenie nefti i gaza i zakonomernosti obrazovanija i razmeshhenija ih zalezhej. Tezisy dokladov Respublikanskogo soveshhanija. L'vov, 143-144.

Gavrish, V.K. (1977). Vlijanie glubinnyh razlomov na zakonomernosti razmeshhenija neftjanyh i gazovyh mestorozhdenij. Proishozhdenie nefti i gaza i zakonomernosti obrazovanija i razmeshhenija ih zalezhej. Tezisy dokladov Respublikanskogo soveshhanija. L'vov, 72-73.

Tereshhenko, V.A. (1977). Nekotorye zakonomernosti razmeshhenija zalezhej nefti i gaza v svjazi so stadijami preobrazovanija porod i geotemperaturnymi uslovijami. Proishozhdenie nefti i gaza i zakonomernosti obrazovanija i razmeshhenija ih zalezhej. Tezisy dokladov Respublikanskogo soveshhanija. L'vov, 140-141.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Височанський І. В. Нові аспекти систематизації нафтогазоносних структур [Текс] / І. В. Височанський, М. П. Зюзькевич // Збірник: “Питання розвитку газової промисловості України”. – Харків, УкрНДІгаз, вип. XXVІІ. – 1999. – С. 113–116.

2. Корективи геологічної будови Кременівського НГКР з метою уточнення запасів вуглеводнів та надання рекомендацій щодо буріння додаткових свердловин [Текст]: Звіт про НДР: 100 ХГВ, УкрНДІгаз / В. М. Абєлєнцев, Ю. М. Дмитровський 2009-2009 (тема 49.204/2009-2010). – Харків, 2010. – 190 с.

3. Линецкий В. Ф. Миграция нефти и формирование ее залежей [Текст] / В. Ф. Линецкий. – Киев : «Наукова думка», 1965. – 200 с.

4. Завьялов В. М. Условия аккумуляции нефти и газа и закономерности размещения их в Днепровско-Донецкой впадине [Текст] / В. М. Завьялов. – М. : «Недра», 1973. – 120 с.

5. Новосилецкий Р. М. Геогидродинамические и геохимические условия формирования залежей нефти и газа Украины [Текст] / Р. М. Новосилецкий. –М. : «Недра», 1975. – 228 с.

6. Доленко Г. Н. Разломная тектоника и нефтегазоносность Украины [Текст] / Г. Н. Доленко, С. А. Варичев, В. В. Колодий и др. – Киев : «Наукова думка», 1989. – 116 с.

7. Высочанский И. В. Тектонические нарушения и вопросы нефтегазоносности (особенности тектоники Днепровско-Донбасского авлакогена) [Текст] / И. В. Высочанский, В. В. Крот, И. И. Чебаненко и др. –Киев : ИГН АН УССР, 1990. – 38 с.

8. Кривошея В. А. Особенности распределения залежей и фазовое состояние углеводородных систем в пределах Днепровско-Донецкой впадины [Текст] / В. А. Кривошея // Тезисы докладов Республиканского совещания. – Львов, 1977. – С. 132.

9. Высочанский И. В. О вертикальной миграции углеводородов в Днепровско-Донецкой впадине [Текст] / И. В. Высочанский, В. В. Колодий, Л. И. Корниленко // Тезисы докладов Республиканского совещания. – Львов, 1977. – С. 117–118.

10. Литвин С. В. Закономерности размещения газовых залежей в нижнекаменноугольных отложениях Днепровско-Донецкой впадины [Текст] / С. В. Литвин, М. Е. Долуда, Е. И. Уманова // Тезисы докладов Республиканского совещания.– Львов, 1977. – С. 143–144.

11. Гавриш В. К. Влияние глубинных разломов на закономерности размещения нефтяных и газовых месторождений [Текст] / В. К. Гавриш // Тезисы докладов Республиканского совещания. – Львов, 1977. – С. 72–73.

12. Терещенко В. А. Некоторые закономерности размещения залежей нефти и газа в связи со стадиями преобразования пород и геотемпературными условиями [Текст] / В. А. Терещенко // Тезисы докладов Республиканского совещания.– Львов, 1977. – С. 140–141.

Copyright (c) 2015 Ю. М. Дмитровський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-3913 (Online), ISSN 2410-7360 (Print)


License Creative Commons Creative Commons «Attribution» 4.0 WorldWide.