Изменение свойств дисперсных грунтов в зоне влияния «ЕВРАЗ - ДМЗ им. Петровского»

Т. П. Мокрицкая, О. С. Коник

Анотація


При виконанні роботи використані матеріали досліджень, що виконані на території заводу в 1929 -2003 рр. Статистичний аналіз надав змогу визначити закономірності мінливості в часі. Ущільнення, зміна щільності, природній вологості алювіальних відкладів є наслідком змін кількості пилуватих частинок. Аномальні ділянки потужності пісків є ділянками прискореної фільтрації.


Ключові слова


часовий ряд; статистичний аналіз; властивості ґрунтів

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Ruzavin, G.I. (1975). Metody nauchnogo issledovanija. M., Mysl', 237.

Dedov, V.L., Evdokimcev, O.V., Ledenev, V.V. (2005). Vlijanie povtornyh nagruzhenij na deformativnost' i prochnost' svjazanyh gruntov. Tomsk, Vestnik TGTU., Tom 11, 2, 476-481.

Brakorenko, N.N., Emel'janova, T.Ja., Brakorenko, N.N. (2011). Vlijanie nefteproduktov na petrograficheskij sostav i fiziko-mehanicheskie svojstva peschano-glinistyh gruntov (na primere g. Tomska). Tomsk, Vestnik TGU, 342, 197-200.

Makeeva, T.G. (2010). Klassifikacija glinistyh gruntov kak dispersnyh sistem po plotnosti svjazannoj vody. M.: Estestvennye i tehnicheskie nauki, 5, 259-267.

Romanova, M.V. (2009). Kompleksnyj podhod k racional'nomu ispol'zovaniju zemel'nyh resursov pri stroitel'nom osvoenii territorij na osnove ocenki geotehnicheskogo riska. Chita: VestnikChitGU, 1(52), 100-105.

Lezak, V.N. (2011). Izmenenie prochnostnyh i deformacionnyh harakteristik lessovyh prosadochnyh gruntov pri dlitel'noj jekspluatacii zdanij i sooruzhenij. Altajskij GTU: Polzunovskij vestnik, 1, 240-246

Istorija «PAO EVRAZ-DMZ im. Petrovskogo»ju [Jelektronnyj resurs]. Retrieved from http://dmz-petrovka.dp.ua/index.php?page=history

Bobrov, O.B., Sіvoronov, A.O., Maljuk, B.І. Lisenko, O.M. (2002). Tektonichna budova zelenokam’janih struktur Ukrayns'kogo shhita. Zbіrn. Nauk. Prac', UkrDGRІ, 1-2, 46-67.

Mokrickaja, T.P. (2005). Nekotorye opasnye tendencii izmenenija svojstv gruntov prirodno-tehnogennoj sistemy na primere zavoda im. Petrovskogo (g. Dnepropetrovsk). Vіsnik Dnіpropetrovs'kogo universitetu. Serіja Geologіja, geografіja, 9, 43-47.

Mokrickaja, T.P. (2008). Izmenenija svojstv gornyh porod kak kriterij ocenki sostojanija geologicheskoj sredy prirodno-tehnicheskih sistem metallurgicheskih zavodov. Materіali naukovo-praktichnoy konferencіy, 105-110.

Shestopalov, V.M., Boguslavskij, A.S., Bubljas', V.N. (2007). Ocenka zashhishhennosti i ujazvimosti podzemnyh vod s uchetom zon bystroj migracii. K.: IGN NANU, 120 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Рузавин Г. И. Методы научного исследования/ Рузавин Г. И.. - М..:Мысль,1975.-237 с.[1] с.- (Першотвір).

Дедов В.Л. Влияние повторных нагружений на деформативность и прочность связаных грунтов. / Дедов В.Л., Евдокимцев О.В., Леденев В.В.. – Томск: Вестник ТГТУ., 2005. - Том 11. №2. – с. 476-481.

Бракоренко Н. Н.. Влияние нефтепродуктов на петрографический состав и физико-механические свойства песчано-глинистых грунтов (на примере г. Томска)./ Н. Н. Бракоренко, Т. Я. Емельянова. – Томск: Вестник ТГУ,2011.- №342.- с. 197-200.

Макеева Т. Г. Классификация глинистых грунтов как дисперсных систем по плотности связанной воды./Макеева Т. Г. – М: Естественные и технические науки, 2010.- №5.- с. 259-267.

Романова М. В. Комплексный подход к рациональному использованию земельных ресурсов при строительном освоении территорий на основе оценки геотехнического риска./Романова М. В. – Чита: ВестникЧитГУ 2009.-№ 1 (52).-с. 100-105.

Лезак В.Н. Изменение прочностных и деформационных характеристик лессовых просадочных грунтов при длительной эксплуатации зданий и сооружений. /ЛезакВ.Н. – Алтайский ГТУ: Ползуновский вестник, 2011, - №1- с. 240-246

История «ПАО ЕВРАЗ - ДМЗ им. Петровского» [Электронный ресурс]. режим доступа к данным http://dmz-petrovka.dp.ua/index.php?page=history

Бобров О.Б., Сіворонов А.О., Малюк Б.І. Лисенко О.М. Тектонична будова зеленокам’яних структур Українського щита. Збірн. Наук. Праць, УкрДГРІ, №1-2, УкрДГРІ 2002, с. 46-67.

Мокрицкая Т.П. Некоторые опасные тенденции изменения свойств грунтов природно-техногенной системы на примере завода им. Петровского (г. Днепропетровск)./ Мокрицкая Т.П., Днепропетровск, 2005.- Вісник Дніпропетровського университету. Серія Геологія, географія, -№9, с.43-47.

Мокрицкая Т.П. Изменения свойств горных пород как критерий оценки состояния геологической среды природно-технических систем металлургических заводов./Мокрицкая Т.П. - К:Центр екологічної освіти та інформації, 2008. - .Екологічні проблеми гірничо-металургійного комплексу України за умов формування принципів збалансованого розвитку. Матеріали науково-практичної конференції.- с. 105-110.

Шестопалов В.М. Оценка защищенности и уязвимости подземных вод с учетом зон быстрой миграции / Шестопалов В.М. А.С. Богуславский. В.Н. Бублясь. - К.:ИГН НАНУ,2007.-120 с.

Copyright (c) 2015 Т. П. Мокрицкая, О. С. Коник

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-3913 (Online), ISSN 2410-7360 (Print)


License Creative Commons Creative Commons «Attribution» 4.0 WorldWide.