Відкриття нових газоконденсатних покладів на Веснянському НГКР

В. О. Кривошея

Анотація


Виявлення особливостей и геолого-промислових характеристик нафтогазоносності у розрізі палеозою приштокових зон на глибинах понад 5500 м сприяють раціональному вибору напрямків пошуків і розвідки несклепінних покладів вуглеводнів у південно-східної частини ДДЗ.

Згідно з результатами сейсморозвідувальних робіт за технологією 3D в південній та південно-східній приштокових зонах Тарасівського штоку та геологічних даних нових глибоких пошукових свердловин №№ 200 Тарасівська, 107 Веснянська складена уточнена геологічна модель Веснянського родовища по верхньокам'яновугільних відкладах (відбиваючому горизонту Vа1). Розглянуто особливості газоконденсатних покладів та надана їх геолого-промислова характеристика. Це дозволяє прогнозувати нові зони нафтогазонакопичення, які пов’язані з новими перспективними об'єктами, що ще не вивчені бурінням.


Ключові слова


сейсморозвідувальні роботи; пластовий тис; поклад; шток; нафта; газ; запаси вуглеводнів

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Solovyov, V.O., Krivulia, S.V., Pivovarov, O.P. (2011). Geological nature dilatansogennyh struktures DDV. Vysnik KhNU V.N. Karazin, 986, 72-76.

2. Gulaya, G. (2007). About a geological structure and oil-and-gas bearing of south-east stocksis area of Тarasovsky of hydrochloric stock. Question of development of gas industry of Ukraine, ХХХV, Kharkiv, UkrNDIgaz, 52-58.

3. Visochanskiy, I., Zyuzkevich, M. (1999). New aspects of systematization of oil-and-gas bearing structures. Question of development of gas industry of Ukraine, XXVII, Kharkiv, UkrNDIgaz, 113-116.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Соловйов, В.О. Геологічна природа дилатансогенних структур ДДЗ [Текст] / В.О. Соловйов, С.В. Кривуля, О.П. Пивоваров та ін. // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна, серія «геологія-географія-екологія», 2011. – № 986. – С. 72-76.

2. Гулая, Г.Н. О геологическом строении и нефтегазоносности юго-восточной приштоковой зоны Тарасовского соляного штока [Текст] / Г.Н. Гулая // Зб. наук. праць "Питання розвитку газової промисловості України". – Вип. ХХХV. – Харків : УкрНДІгаз, 2007. – С. 52-58.

3. Височанський, І.В. Нові аспекти систематизації нафтогазоносних структур [Текст] / І.В. Височанський, М.П. Зюзькевич // "Питання розвитку газової промисловості України". – Вип. XXVII. – Харків, 1999. – С. 113-116.

Copyright (c) 2015 V. А. Krivosheja

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-3913 (Online), ISSN 2410-7360 (Print)


License Creative Commons Creative Commons «Attribution» 4.0 WorldWide.