Геологічна будова та перспективи нафтогазоносності нових стратиграфічних комплексів Східно-Полтавського родовища

G. Е. Svyatenko, V. V. Petlica, U. М. Spichakova

Анотація


За результатами інтенсивного буріння уточнена геологічна будова Східно-Полтавського ГКР, виявлені нові продуктивні горизонти. Суттєво розширені перспективи родовища, які пов’язуються не тільки з розвідкою недовивчених і пропущених покладів касимовського та московського ярусів кам’яновугільної системи, але і з опошукуванням пермського і мезозойського стратиграфічних комплексів. Потужні майже безводні псамітові пачки карбону родовища, які містять складопобудовані колектори з фільтраційно-ємкісними якостями, що переважно коливаються навколо граничних значень, можуть стати прекрасним полігоном для розгортання видобутку природного газу з так званих «щільних пісковиків». Пермські, тріасові і юрські горизонти досі лишаються зовні пошукового процесу, але мають всі необхідні передумови для формування і збереження покладів вуглеводнів і безсумнівно заслуговують ретельного вивчення.Ключові слова


пошуки; розвідка; горизонт; пісковик; поклад; газ

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


1. Ivanyuta, M.M. ta in. (1998). Atlas rodovyshch nafty i hazu Ukrayiny. L'viv, UNHA, I, 38-39.

2. Svyatenko, H.Ye., Vysochans'kyy, I.V., Dyukov, O.H., Masalitina, Yu.M. (2013). Deyaki osoblyvosti produktyvnosti triasovykh vidkladiv Shebelyns'koho rodovyshcha. Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho universytetu imeni V.N. Karazina, Heolohiya-heohrafiya-ekolohiya, 1084, 105-109.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Атлас родовищ нафти і газу України. Іванюта М. М. та ін. – Львів, УНГА, 1998. – Т. І. – С. 38-39.

2. Деякі особливості продуктивності тріасових відкладів Шебелинського родовища [Текст] / Г. Є. Святенко, І. В. Височанський, О. Г. Дюков, Ю. М. Масалітіна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «геологія-географія-екологія». – № 1084, 2013. – Вип. 39. – С. 105-109.

Copyright (c) 2015 Г. Е. Святенко, В. В. Петлица, Ю. М. Спичаковa

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-3913 (Online), ISSN 2410-7360 (Print)


License Creative Commons Creative Commons «Attribution» 4.0 WorldWide.