ВПЛИВ ОСОБЛИВОСТЕЙ ГЕОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ ГАЗОКОНДЕНСАТНИХ ПОКЛАДІВ МАТВІЇВСЬКОГО РОДОВИЩА НА УМОВИ ЇХ РОЗРОБКИ

В. В. Аксьонов, Д. К. Німець, І. В. Письменний

Анотація


Авторами на прикладі Матвіївського нафтогазоконденсатного родовища висвітлюється питання впливу особливостей геологічної будови великих за розмірами газоконденсатних покладів із значними залишковими запасами вуглеводнів на умови їх експлуатації в умовах водонапірного режиму. Стисло викладена класифікація гідрогеодинамічних систем, а також геолого-промисловий аналіз розробки двох великих газоконденсатних покладів Матвіївського родовища, які є об’єктами досліджень. Відмічено, що належність цих двох покладів до різних зон катагенезу обумовило відмінності їх фільтраційно-ємнісних властивостей.

Приводяться результати аналізу гідрогеологічної будови родовища та особливості просування законтурної пластової води в поклади в процесі їх виснаження. Особливу увагу зосереджено на оцінці впливу проникності порід та темпів вилучення газу в різні етапи освоєння покладів на значення поточного газовилучення та об’єми защемленого газу. Розроблені рекомендації щодо оптимальної дорозробки залишкових запасів газу обводнених крупних газоконденсатних покладів.


Ключові слова


підземні води; газоконденсатні поклади; обводнення свердловин; запаси газу; темп розробки покладу; газовіддача; проникність порового середовища

Повний текст:

PDF

Посилання


Gurevich A. E., Kapchenko L. N., Kruglikov N. M. (1972). Teoreticheskie osnovy neftjanoj gidrogeologii. L., Nedra, 271.

Karcev A. A., Vagin S. B., Shugrin V. P. (1992). Neftegazovaja gidrogeologija. Ucheb. dlja vuzov. M.: Nedra, 208.

Tereshhenko V. A. (2002). Litogeneticheskaja teorija formirovanija soljonyh i rassol'nyh podzemnyh vod na sovremennom etape. Vіsnyk Harkіvskogo unіversytetu, 563, 75-78.

Kolodij V. V. (1983). Podzemnye vody neftegazonosnyh provincij i ih rol' v migracii i akkumuljacii nefti (na primere Juga Sovetskogo Sojuza). Kiev, Nauk. dumka, 248.

Kapchenko L. N. (1983). Gidrogeologicheskie osnovy teorii neftegazonakoplenija. L.: Nedra, 263.

Karcev A. A. (1963). Gidrogeologija neftjanyh i gazovyh mestorozhdenij. M.: Gostoptehizdat, 353.

Tereshhenko V. A. (1987). Gidrodinamicheskaja struktura nizhnego gidrogeologicheskogo jetazha Dneprovsko-Doneckogo artezianskogo bassejna. Vest. Har'k. un-ta. ser. Racional'noe prirodopol'zovanie, 306, 48-50.

Tereshchenko V. A. (2001). Gidrodinamicheskaja model' Dneprovsko-Doneckogo artezianskogo basejna. Vіsnik Harkіvs'kogo unіversitetu, 521, 102-105.

Zarickij A. P., Zinenko I. I. (1991). Vzaimosvjaz' gidrogeologicheskoj zonal'nosti s gazonosnost'ju Dneprovsko-Doneckoj vpadin. M.: VNIIGaz, 69-80. (Novye materialy po vodonapornym sistemam krupnejshih gazovyh i gazokondenensatnyh .mestorozhdenij).

Kondrat R. M. (1987). Gazokondensatootdacha plastov. M., Nedra, 255.

Rassohin G. V., Leont'ev I. A., Petrenko V. I. (1973). Vlijanie obvodnenija mnogoplastovyh gazovyh i gazokondensatnyh mestorozhdenij na ih razrabotku. M., Nedra, 264.

Zakirov S. N., Korotaev J. P., Kondrat R. M. (1976). Teorija vodonapornogo rezhima gazovyh mestorozhdenij. M., Nedra, 240.

Gimatudinov S .K. (1971). Fizika neftjanogo i gazovogo plasta. M., Nedra, 309.

Bernshtejn M. N. (1956). Osobennosti razrabotki gazovyh zalezhej, priurochennyh k neodnorodnym po pronicaemosti kollektoram. Gazovaja promyshlennost', 2, 7-10.

Barenblatt G. I., Entov V. M., Ryzhik V. M. (1984). Dvizhenie zhidkostej i gazov v prirodnyh plastah. M., Nedra, 211.

Zakirov S. N., Shmyglja O. P. (1971). Nekotorye voprosy analiza razrabotki gazovyh mestorozhdenij pri vodonapornom rezhime. M., VNIIEGazprom, 37.

Mamedov G. A., Farzane J. G. (1964). O vytesnenii gaza (vozduha) vodoj iz neodnorodno-sloistyh poristyh sred. Іzdanie «Izvestnik Vuzov» serija «Nefti i gaz», 1, 29-34.

Mirzadzhanzade A. H., Durmish'jan A. G., Kovalev A.G. (1967). Razrabotka gazokondensatnyh mestorozhdenij. M., Nedra, 356.

Ryzhik V. M. (1960). O forme ustanovivshejsja granicy razdela pri vytesnenii gaza zhidkost'ju iz dvuhslojnogo plasta. «Izvestija AN SSSR» ONT. serija «Mehanika i mashinostroenie», 5, 40-44.

Hejn A. P., Altuhov P. J. (1987). Eksperimental'noe izuchenie vlijanija dinamicheskih parametrov na process izvlechenija gaza iz vodonasyshchennogo plasta. Gazovaja promyshlennost', 9, 44-48.

Peshkin M. A. (1987). Jeksperimental'noe issledovanie gazootdachi modeli obvodnjajushchegosja. Sbornik «Razrabotka i ekspluatacija gazovyh i gazokondensatnyh mestorozhdenij» VNIIEgazprom, 3, 32-43.

Abelentsev V. M., Lur’e A. Y., Mishchenko L. O. (2014). Heolohichni umovy vyluchennya zalyshkovykh zapasiv i dorozvidky rodovyshch vuhlevodniv pivnichnoyi prybortovoyi zony Dniprovs'ko-Donets'koyi zapadyny : monohrafiya. Kh., KhNU imeni V. N. Karazina, 190.

Abelentsev V. M., Susyak T. Y. (2015). Umovy vynyknennya zashchemlenykh hazovykh skupchen' v protsesi vybirkovoho obvodnennya pokladiv. Visnyk KhNU imeni V. N. Karazina, seriya «heolohiya-heohrafiya-ekolohiya». Kharkiv, 1157, 42, 7-11.

Abelentsev V. M., Lur’e A. Y., Nesterenko M. Y. (2013). Osoblyvosti obvodnennya hazokondensatnykh ta naftovykh pokladiv rodovyshch Dniprovs'ko-Donets'koyi zapadyny. Visnyk KhNU imeni V. N. Karazina, seriya «heolohiya-heohrafiya-ekolohiya». Kharkiv, 1084, 39, 9-14.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гуревич А. Е. Теоретические основы нефтяной гидрогеологии [Текст] / А. Е. Гуревич, Л. Н. Капченко, Н. М. Кругликов. – Л.: Недра, 1972. – 271 с.

2. Карцев А. А. Нефтегазовая гидрогеология [Текст] / А. А. Карцев, С. Б. Вагин, В. П. Шугрин: Учеб. для вузов. – М.: Недра, 1992. – 208 с.: ил.

3. Терещенко В. А. Литогенетическая теория формирования солёных и рассольных подземных вод на совре-менном этапе [Текст] / В. А. Терещенко// Вісник Харківського університету, 2002. – №563. – С.75–78.

4. Колодий В. В. Подземные воды нефтегазоносных провинций и их роль в миграции и аккумуляции нефти (на примере Юга Советского Союза) [Текст] / В. В. Колодий. – Киев, Наук. думка, 1983. – С. 248.

5. Капченко Л. Н. Гидрогеологические основы теории нефтегазонакопления [Текст] / Л. Н. Капченко. – Л.: Недра, 1983. – 263 с.

6. Карцев А. А. Гидрогеология нефтяных и газовых месторождений [Текст] / А. А. Карцев. – М.: Гостоптехиздат, 1963. – 353 с.

7. Терещенко В. А. Гидродинамическая структура нижнего гидрогеологического этажа Днепровско–Донецкого артезианского бассейна [Текст] / В. А. Терещенко// Вест. Харьк. ун–та. сер. Рациональное природопользова-ние, 1987. – № 306. – С. 48–50.

8. Терещенко В. А. Гидродинамическая модель Днепровско–Донецкого артезианского басейна [Текст] / В. А. Терещенко// Вісник Харківського університету, 2001. – №521. – С.102–105.

9. Зарицкий А. П. Взаимосвязь гидрогеологической зональности с газоносностью Днепровско–Донецкой впа-дины [Текст] / А. П. Зарицкий, И. И. Зиненко. – М.: ВНИИГаз, 1991. – С.69–80. – (Новые материалы по водона-порным системам крупнейших газовых и газокондененсатных .месторождений).

10. Кондрат Р. М. Газоконденсатоотдача пластов [Текст] / Р. М. Кондрат. – М.: Недра, 1992. – 255 с.

11. Рассохин Г. В. Влияние обводнения многопластовых газовых и газоконденсатных месторождений на их разработку [Текст] / Г. В. Рассохин, И. А. Леонтьев, В. И. Петренко и др. – М.: Недра, 1973. – 264 с.

12. Закиров С. Н. Теория водонапорного режима газовых месторождений [Текст] / С. Н. Закиров, Ю. П. Корота-ев, Р. М. Кондрат и др. – М.: «Недра», 1976. – 240 с.

13. Гиматудинов Ш. К. Физика нефтяного и газового пласта [Текст] / Ш. К. Гиматудинов. – М.: Недра, 1971. – 309 с.

14. Бернштейн М. Н. Особенности разработки газовых залежей, приуроченных к неоднородным по проницае-мости коллекторам [Текст] / М. Н. Бернштейн // Газовая промышленность, 1956. – №2. – С.7–10.

15. Баренблатт Г. И. Движение жидкостей и газов в природных пластах [Текст] / Г. И. Баренблатт, В. М. Ентов, В. М. Рыжик. – М.: Недра, 1984. – 211 с.

16. Закиров С.Н. Некоторые вопросы анализа разработки газовых месторождений при водонапорном режиме [Текст] / С. Н. Закиров, О. П. Шмыгля. – М.: ВНИИЭГазпром, 1971. – 37 с.

17. Мамедов Г. А. О вытеснении газа (воздуха) водой из неоднородно–слоистых пористых сред [Текст] / Г. А. Мамедов, Я. Г. Фарзане // издание «Известник Вузов» серия «Нефти и газ», 1964. – №1. – с.29–34. 18. Мирзаджанзаде А. Х. Разработка газоконденсатных месторождений [Текст] / А. Х. Мирзаджанзаде, А. Г. Дурмишьян, А. Г. Ковалев. – М.: Недра, 1967. – 356 с.

19. Рыжик В. М. О форме установившейся границы раздела при вытеснении газа жидкостью из двухслойного пласта [Текст] / В. М. Рыжик // «Известия АН СССР» ОНТ. серия «Механика и машиностроение», 1960. – №5. – С. 40–44.

20. Хейн А. П. Экспериментальное изучение влияния динамических параметров на процесс извлечения газа из водонасыщенного пласта [Текст] / А. П. Хейн, П. Я. Алтухов // Газовая промышленность, 1964. – №9. – С. 44–48.

21. Пешкин М. А. Экспериментальное исследование газоотдачи модели обводняющегося пласта [Текст] / М. А. Пешкин // сборник «Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений» ВНИИЭгазпром, 1968. – №3. – С. 32–43.

22. Абєлєнцев В.М. Геологічні умови вилучення залишкових запасів і дорозвідки родовищ вуглеводнів північної прибортової зони Дніпровсько–Донецької западини : монографія [Текст] / В. М. Абєлєнцев, А. Й. Лур’є, Л. О. Міщенко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 192 с.

23. Абєлєнцев В. М. Умови виникнення защемлених газових скупчень в процесі вибіркового обводнення пок-ладів [Текст] / В. М. Абєлєнцев, Т. Я. Сусяк // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна, серія «геологія–географія–екологія». – Харків, 2015. – № 1157, випуск 42. – С. 7–11.

24. Абєлєнцев В.М. Особливості обводнення газоконденсатних та нафтових покладів родовищ Дніпровсько–Донецької западини [Текст] / В. М. Абєлєнцев, А. Й. Лур’є, М. Ю. Нестеренко // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна, серія «геологія–географія–екологія». – Харків, 2013.– №1084, випуск 39. – С. 9–14.

Copyright (c) 2016 В. В. Аксьонов, Д. К. Німець, І. В. Письменний

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-3913 (Online), ISSN 2410-7360 (Print)


License Creative Commons Creative Commons «Attribution» 4.0 WorldWide.