Індексація журналу

Членство у професійних асоціаціях та об'єднаннях

Видавець цього журналу - Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна - має міжнародний авторитет у світі наукового видання. Він є членом і бере активну участь у діяльності наступних професійних асоціацій:

Статус в Україні

Видання "Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, cерія "Геологія. Географія. Екологія"" включене до переліку друкованих наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт:

  • з геологічних наук (наказ від 16.12.09 р.)
  • з географічних наук (наказ від 16.12.09 р.)

Бази данних наукової інформації

Каталоги та системи пошуку