№ 40 (1098) (2014)

Зміст

Геологія

Оцінка параметрів водоносного комплексу за результатами розробки родовищ вуглеводнів Без заголовку PDF
В. М. Абєлєнцев, А. Й. Лур’є, Т. В. Догадіна 7-13
Використання факторного аналізу придослідженні хімічного складу грунтових вод в Ширазькій і Хорамабадсь-кій міжгірських впадинах Ірану PDF (Русский)
Амджади Азиз, Д. Ф. Чомко 13-26
Методичні питання інтенсифікації припливів вуглеводнів на прикладі сарматських відкладів Передкарпатського прогину PDF
В. М. Владика, М. Ю. Нестеренко, Р. С. Балацький, Ю. М. Неспляк, О. В. Чебан 26-34
Формування гідрогеохімічних аномалій брому у підземних водах Південно-Східної частини Дніпровсько-Донецької западини PDF (Русский)
О. В. Гаврилюк 35-37
Особливості флюїдної зональності багатопокладних родовищ та визначення механізму їх виникнення (на прикладі кременівського родовища) PDF
Ю. М. Дмитровський 37-41
Оцінка якісного складу питних підземних вод водоносного горизонту бучацько-канівських відкладів на території Харківської області PDF
В. Н. Прибылова 42-45
Промислово-гідрогеологічні дослідження – складова контролю за розробкою газоконденсатних родовищ PDF
В. В. Самойлов 46-48
Оцінка ступеню обводнення покладів за допомогою малогабаритної гідрогеологічної сепараційної установки PDF
Є. С. Стрілець, С. М. Левонюк, Д. К. Німець, В. В. Самойлов 48-52
Металогенічні та геохімічні особливості східної частини Дніпровсько-Донецького авлакогену PDF
В. Г. Суярко 53-55
Підземні води з найбільш глибоких розкритих горизонтів Дніпровсько-Донецької западини PDF (Русский)
В. А. Терещенко 55-60
Особливості польових досліджень керну нафтових та газових свердловин PDF
В. В. Хроль 60-62
Джерельні води Харківської області як джерело питного водопостачання PDF
В. В. Яковлєв 63-72

Географія

Аналіз метрополітарних функцій великого міста (на прикладі міста Харкова) PDF
П. А. Вірченко, А. В. Мазурова 73-80
Сучасні зміни вологопереносу в тропосфері причорноморського регіону в теплий період року PDF (Русский)
Т. Л. Касаджик 81-85
Вплив погодних факторів на формування урожаю зернових культур у Харківській області PDF
Ю. Ф. Кобченко, О. Ю. Кобченко, В. А. Резуненко 86-91
Регіональні особливості експорту товарів України PDF
Г. О. Кулєшова, П. О. Кафтанова, Л. В. Ключко 92-96
Трансформація статево-вікової структури населення (на прикладі Полтавської області) PDF
Л. М. Нємець, І. М. Барило 96-100
Особливості організації національної системи охорони здоров’я України PDF
Т. Г. Погребський 101-104
Особливості інвестиційної діяльності регіонів України PDF
І. О. Полевич 104-108
Температура повітря на території Харківської області PDF
С. І. Решетченко, Г. С. Куценко, Г. С. Куценко 109-114
Заселенсько-розселенські процеси та формування системи розселення міста Харкова PDF
К. Ю. Сегіда, Ю. О. Горбунова 114-118
Теоретичні аспекти дослідження сфери телекомунікаційних послуг великого міста PDF
Д. А. Шинкаренко 119-125
Картографування природної та історико-культурної спадщини в рамках регіональної програми розвитку культури і туризму PDF
К. В. Шпурік 125-131
Вивчення можливостей прогнозування погодних явищ в локальному Природному середовищі (на прикладі селища Високий) PDF
Б. О. Шуліка 131-139

Екологія

Узгодженість розвитку геоекологічної ситуації в містах і районах Дніпропетровської області PDF
В. В. Грушка 140-144
Розвиток промислового виробництва як фактор погіршення екологічної ситуації в Харківській області PDF
Є. Ю. Телебєнєва 145-148