№ 42 (1157) (2015)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Вісник 1157 pdf

Зміст

Геологія

Умови виникнення защемлених газових скупчень в процесі вибіркового обводнення покладів PDF
В. М. Абєлєнцев, Т. Я. Сусяк 7-11
Стан вивченості та проблеми дослідження стратотипів юри гірського Криму PDF (Русский)
Г. В. Анфимова 11-19
Геофлюїдодінамічна система Дніпровсько-Донецької западини – становлення і розвиток PDF (Русский)
В. A. Кривошея 20-22
Відкриття нових газоконденсатних покладів на Веснянському НГКР PDF
В. О. Кривошея 23-26
Геологічні особливості багатопластових родовищ вуглеводнів як основа визначення критеріїв їх дорозвідки PDF
А. Й. Лур’є, В. М. Абєлєнцев, Л. О. Міщенко 27-31
Палеогеографічний аналіз поширення вапняного нанопланктона в піздній крейді півдня України PDF (Русский)
A. В. Матвеев 31-36
Підземні водні ресурси харківської області та стратегія їх використання для водопостачання населення PDF
В. М. Прибилова 37-44
Геотермобаричні особливості Борисівського родовища та їх врахування при підрахунку запасів газу PDF
В. В. Самойлов 45-49
Геологічна будова та перспективи нафтогазоносності нових стратиграфічних комплексів Східно-Полтавського родовища PDF (English)
G. Е. Svyatenko, V. V. Petlica, U. М. Spichakova 50-53
Геологічні передумови розвідки та розробки покладів високов’язких нафт та природних бітумів PDF
Г. Я. Стебельська 53-57
Тафономічні особливості верхньоеоценових фауністичних комплексів із мандриківських верств (м. Дніпропетровськ, Україна) PDF
В. Л. Стефанский 58-62
Концептуальна синергетична геолого-гідрогеологічна модель роз-витку суфозії та карсту у карбонатних породах на території Святогірського монастиря PDF
В. Г. Суярко, В. В. Сухов 63-68
Особливості геологічної будови і перспективи газоносності Зміївського виступу фундаменту PDF (English)
V. G. Suyarko, Ju. V. Yakymenko, L. V. Ishenko 69-72
Мезозой ДДЗ: перспективи, методи дослідження та оцінки нафтогазоносності PDF
Г. Л. Трохименко, І. В. Височанський, Г. Є. Святенко 72-80
Виявлення пластів-колекторів за геолого-технологічними дослідженнями в ма-лопотужних пісковиках на прикладі родовищ південної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини PDF
В. В. Хроль 81-83
Уточнення показників дорозробки Вільхівського газоконденсатного родовища методом падіння пластового тиску PDF (English)
R. V. Chornenkyi 84-87

Географія

Просторово-часoві тенденції зміни темперетури повітря у період потепління клімату на території України PDF (English)
Yu. F. Kobchenko, O. Yu. Kobchenko 88-94
Природні умови, як фактор просторової організації великого міста (на прикладі міста Харкова) PDF (English)
K. A. Niemets, A. V. Mazurova 95-98
Особенности формирования паводков теплого периода на реках Горного Крыма PDF (Русский)
О. М. Прокофьев, В. А. Овчарук, E. И. Тодорова 99-106
Нематеріальні природні ресурси (НПР) в аспекті натурального капіталу «нової» географії: деякі перспективи для України PDF (English)
I. G. Chervanyov, O. O. Karasiov 106-110

Екологія

Використання стохастичної моделі для довгострокового прогнозу якості води ґрунтового водоносного горизонту Хоррамабадської і Ширазької міжгірських западин PDF (Русский)
Азиз Амджади, Ф. В. Чомко, Д. Ю. Носик 111-116
Трансформація скупчень легких нафтопродуктів, забруднюючих геологічне середовище PDF
А. Л. Брикс, Р. Б. Гаврилюк 116-123
Технічні і еколого-економічні показники перспективних технологій утилізації цінних компонентів із великотоннажних промислових відходів PDF (Русский)
A. M. Касимов, И. В. Удалов, А. В. Кононенко 124-129
Оцінка уразливості питних підземних вод сеноман-келовейського водоносного комплексу в м. Києві за ізотопно-радіохімічними даними PDF
T. О. Кошлякова 130-133
Геоекологічний моніторинг загрозливих локальних геохімічних об’єктів у міському середовищі дистанційним зондуванням PDF (English)
I. G. Chervanyov, I. K. Burdun 134-137
Застосування методології оцінки геоекологічної вразливості для попередження надзвичайних ситуацій PDF (English)
I. G. Chervanyov, Ye. O. Varyvoda 138-142