№ 43 (2015)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Випуск 43

Зміст

Геологія

ГЕОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФЛЮЇДНОЇ ЗОНАЛЬНОСТІ БАГАТОПЛАСТОВИХ РОДО-ВИЩ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ PDF
В. М. Абєлєнцев, А. Й. Лур’є, Л. O. Міщенко 9-16
ВПЛИВ ОСОБЛИВОСТЕЙ ГЕОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ ГАЗОКОНДЕНСАТНИХ ПОКЛАДІВ МАТВІЇВСЬКОГО РОДОВИЩА НА УМОВИ ЇХ РОЗРОБКИ PDF
В. В. Аксьонов, Д. К. Німець, І. В. Письменний 17-26
ЛІТОЛОГІЯ І ОСОБЛИВОСТІ СЕПАРАЦІЇ ПОЛІМІНЕРАЛЬНОГО АЛЮВІЮ, НА ПРИКЛАДІ РІЧОК УКРАЇНИ PDF
М. В. Беліцька, В. В. Іванченко 27-32
ГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ ЗСУВІВ ПІВДЕННОГО БЕРЕГА КРИМУ PDF
K. Є. Бойко 33-38
ПЕРСПЕКТИВИ ЗБІЛЬШЕННЯ РІВНІВ ВИДОБУТКУ ВУГЛЕВОДНІВ ШЛЯХОМ БУРІННЯ БОКОВИХ СТВОЛІВ PDF
О. Ю. Давиденко, І. О. Давиденко, О. І. Рудик 38-45
СТРАТИГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ДВОСТУЛКОВИХ МОЛЮСКІВ В ОКСФОРДСЬКИХ ВІДКЛАДАХ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИХ ОКОЛИЦЬ ДОНБАСУ PDF (English)
К. V. Dykan 45-50
ЛІТОЛОГО-ФАЦІАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ НОВОУТВОРЕНИХ ТЕХНОГЕННИХ КОЛЕКТОРІВ ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО ВУГЛЕГАЗОВОГО БАСЕЙНУ PDF
Г. А. Лівенцева 50-56
ОСОБЛИВОСТІ ПІДРАХУНКУ ЗАПАСІВ ПИТНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД НА ОБ’ЄКТАХ НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ТИМОФІЇВСЬКОГО, МАШІВСЬКОГО ТА ЯБЛУНІВСЬКОГО РОДОВИЩ) PDF
С. М. Левонюк, Т. І. Шум, Н. П. Прожога, І. Б. Чернявська 57-62
МІКРОФАУНІСТИЧНІ КОМПЛЕКСИ ТА МІКРОФАЦІАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІЗНЬОВІЗЕЙСЬКИХ КАРБОНАТНИХ ПОРІД ПІВДЕННОГО ДОНБАСУ PDF
М. П. Лящова 63-68
БІОСТРАТИГРАФІЯ ТУРОНА ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ДОНБАСУ ПО ВАПНЯНОМУ НАНОПЛАНКТОНУ PDF (Русский)
A. В. Матвеев, И. В. Колосова 69-75
ОЦІНКА ЯКІСНОГО СКЛАДУ ПИТНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД СЕНОМАН-НИЖНЬОКРЕЙДЯНОГО ВОДОНОСНОГО КОМПЛЕКСУ НА ТЕРИТОРІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
В. М. Прибилова 75-82
ПЕРСПЕКТИВИ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ СИНІЙСЬКОЇ СИСТЕМИ СИЧУАНЬСКОГО БАСЕЙНУ НА ПІВДНІ КИТАЮ PDF (English)
V. N. Pribilova, Khou Chunsian 83-88
ГЕОХІМІЧНІ КРИТЕРІЇ ПОШУКІВ ВУГЛЕВОДНІВ НА СХОДІ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ PDF
В. Г. Суярко, Л. В. Іщенко 88-93
ЗАКОНОМІРНІСТЬ ФОРМУВАННЯ СОЛЬОВОГО СКЛАДУ ПРИРОДНИХ ВОД ЗОНИ АКТИВНОГО ВОДООБМІНУ УКРАЇНИ PDF
В. В. Яковлєв 93-100

Географія

ТУРИСТИЧНИЙ ІМІДЖ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ) PDF (English)
А. А. Berestok 101-106
УРБАНІЗАЦІЯ ЯК ГОЛОВНА ДЕТЕРМІНАНТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГО-ТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Н. М. Ганич 107-112
УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА У КРАЇНАХ ЗАКАВКАЗЗЯ: ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ, ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЕЛЕННЯ PDF
А. І. Зубик 113-118
ПРОСТОРОВЕ ГРУПУВАННЯ ОБЄКТІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
П. О. Кобилін 119-124
АГРОЛАНДШАФТИ СЕРЕДНЬОГО ПОБУЖЖЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ PDF
Л. С. Кульбіда 125-128
АНАЛІЗ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ У ПЛАНУВАННІ ТЕРИТОРІЙ ТА ПРАКТИЦІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ PDF
Д. С. Мальчикова 129-134
СТАТИСТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК БЛОКУЮЧИХ АНТИЦИКЛОНІВ PDF
Л. В. Недострелова 135-139
ІННОВАЦІЙНО–ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ЙОГО ПОТЕНЦІАЛУ PDF
І. О. Полевич 140-147
ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ СТРАТЕГІЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ PDF (English)
V. А. Peresadko, N. V. Popovych, N. I. Cherkashyna 148-152
ЗМІНА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ НА ТЕРИТОРІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
С. І. Решетченко, Т. Г. Ткаченко, О. Г. Лисенко 153-158
СУСПІЛЬНО–ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОР-ГАНІЗАЦІЇ АПК PDF
А. Ю. Саркісов 159-163
ГЕОДЕМОГРАФІЧНИЙ ПРОГНОЗ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ) PDF
К. Ю. Сегіда 164-173
ТУРИСТИЧНЕ БРЕНДУВАННЯ РАЙОНІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ PDF (English)
А. V. Sokolenko, A. V. Mazurova 174-183

Екологія

ОЦІНКА ВПЛИВУ РІВНЕНСЬКОЇ АЕС НА РАДІОЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН РІКИ СТИР У ТРАНСКОРДОННОМУ КОНТЕКСТІ PDF (Русский)
Ю. Н. Жегулина, Г. Д. Коваленко 184-189
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ МІГРАЦІЇ ІОНІВ ВАЖКИХ І РІДКІСНИХ МЕТАЛІВ В ГРУНТАХ В ЗОНІ РОЗМІЩЕННЯ НАКОПИЧУВАЧІВ ЗОЛОШЛАКОВ ВУГІЛЬНИХ ТЕС PDF (Русский)
А. М. Касимов, И. В. Удалов 189-200
ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ НАФТОХІМІЇ У ВИРОБНИЦТВІ ЦЕМЕНТУ PDF
Н. С. Цапко 200-205
ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗЕМЛЕЗНАВСТВА В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ PDF (Русский)
И. Г. Черванёв, В. А. Боков 206-214