№ 44 (2016)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Вісник № 44

Зміст

Геологія

Уточнення геологічних моделей експлуатаційних об’єктів у процесі їх розробки (на прикладі Більського родовища) PDF
Ю. М. Дмитровський, С. Е. Латишев 7-12
Особливості геологічної будови та розповсюдження пасток вуглеводнів у соляно-здвигових структурах Дніпровсько-Донецької западини PDF
О. Л. Василенко 12-16
Критерії розміщення нафтових та газових покладів у Дніпровсько-Донецькій западині з урахуванням соляної тектоніки PDF (Русский)
А. В. Загороднов 16-26
Зміни прибережно-морської седиментації в межах літодинамічного вузла Бердянської коси внаслідок антропогенного впливу PDF
М. О. Зінченко 27-35
Мікропалеонтологічна характеристика кампан-маастрихтських відкладів Пооскілля PDF
A. В. Матвєєв, А. Д. Шоміна, І. В. Колосова, В. В. Синєгубка 35-44
Методика визначення відкритої пористості та коефіцієнта стиснення пор у пластових умовах PDF (Русский)
С. Ф. Поверенный, В. М. Абеленцев, А. И. Лурье, Е. В. Поддубная 44-54
Порівняльна характеристика нормативів якості питної води, що застосовуються в окремих країнах світу PDF
В. М. Прибилова 55-62
Основні передумови зниження якості питних підземних вод крейдяних водозаборів східної України PDF
І. В. Удалов, А. В. Кононенко 63-70
Піднімання пластового тиску в газоконденсатному покладі як фактор підвищення ефективності його розробки PDF
І. М. Фик, І. М. Фик 71-76

Географія

Транспорт Розточчя в контексті рекреаційного розвитку регіону PDF
О. Ю. Бордун, В. С. Грицевич 77-38
Периферійні райони столичної області, їх функціональна визначеність в умовах суспільних трансформацій (на прикладі Київської області) PDF (English)
L. М. Volovyk 84-88
Просторово-часовий аналіз торговельного обслуговування населення Харківської області за параметрами траєкторії руху соціогеосистем PDF
П. О. Кобилін 88-97
Аналіз дворівневих урбогеосистем через засоби ГІС PDF
С. В. Костріков, О. С. Чуєв 98-109
Місце і роль соціально-економічних чинників у формуванні господарського потенціалу Карпатського регіону PDF
Г. В. Машіка 110-118
Молодіжний та дитячий туризм: сутність та класифікація за віком PDF
М. М. Мельнійчук, В. О. Зейко 118-122
Зміна ролі міст Харківської області – ретроспективний аналіз PDF
К. А. Нємець, К. О. Кравченко, К. Ю. Сегіда 123-129
Метризація селитебних ландшафтів Волинської області PDF
О. О. Ничая, Н. А. Тарасюк 129-136
Стандартизації у сфері оцінки землі PDF
В. М. Опара, О. А. Домбровська 137-142
Проблеми та перспективи розвитку пасажирського транспорту міста Харкова: суспільно-географічний аспект PDF
C. A. Отечко 143-148
Особливості розподілу атмосферних опадів на території Харківської області PDF
С. І. Решетченко, Т. Г. Ткаченко 148-152
Аналіз та оцінка еколого-господарського стану земельних угідь Рівненської області PDF
Н. А. Тарасюк, С. А. Реміз 153-160
Методологічні засади економічної георгафії (частина 1) PDF (English)
B. О. Chernov 160-165

Екологія

Використання методики екологічного сліду у конструктивно-географічному дослідженні PDF (English)
N. V. Gryshchenko 166-171
Оцінка якості води річки Лопань у межах Харківської області PDF (English)
V. H. Klymenko, N. I. Cherkashyna 172-177
Розрахунок екологічного збитку від поверхневих вод атмосферного походження (на прикладі житлової підсистеми) PDF
Н. Л. Ричак, В. М. Московкін, В. В. Кузнєцова 177-183