№ 45 (2016)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Випуск 45

Зміст

Геологія

Оцінка перспектив Бригадирівської солянокупольної структури за неотектонічними критеріями нафтогазоносності PDF
Н. П. Агрес, О. В. Волик, О. А. Олійник 7-14
Системна організація диз’юнктивної тектоніки консолідованого фундаменту Дніпровсько-Донецького палеорифту. Частина 1. Лінеаменти PDF
О. В. Бартащук 14-23
Флюїдодинамічна модель покладів вуглеводнів у соляно-здвигових структурах Дніпровсько-Донецької западини PDF
О. Л. Василенко 23-27
Геологічні фактори формування пасткових умов у пермських відкладах Орчиківської палеодепресії Дніпровсько-Донецької западини PDF
І. В. Височанський, І. М. Самчук 28-38
Закономірності розміщення бітумо-гідротермальних асоціацій у геологічних структурах Західно-Донецького грабену PDF
Л. В. Іщенко 38-42
Розподіл мікрофосилій келовейських відкладів північно-західної частини Дніпровсько-Донецької западини PDF (English)
Yu. V. Klimenko, Yu. B. Dorotyak 43-52
Особливості розвитку вапнякового нанопланктону півдня і сходу України в крейдовому періоді PDF (Русский)
A. В. Матвеев 53-61
Підземні води як чинник стійкого розвитку регіону PDF
Л. М. Нємець 62-66
Якісний склад підземних вод четвертинних та еоцен-пліоценових відкладів на території Харківської області PDF
В. М. Прибилова 67-73
Про особливості суфозії карбонатних порід PDF
В. В. Сухов, В. Г. Суярко, O. В. Чуєнко 74-79
Збільшення дебіту газової свердловини при застосуванні інноваційних структурно-теплоізолюючих нано-покриттів
M. I. Fyk, Stefan Palis, Ju. I. Kovalchuk 80-85
Біостратиграфія середньої юри центральної та східної частини платформної України PDF
О. А. Шевчук 86-99
Еколого-геохімічні особливості ореолів фенітизаці проскурівського та чернігівського лужно-ультраосновних масивів Українського щита PDF
C. Є. Шнюков, В. Ю. Осипенко, Ю. Є. Никанорова 100-112

Географія

Рекреаційна придатність зелених насаджень міста Києва PDF
О. В. Аріон, Т. Г. Купач, С. О. Дем’яненко 113-122
Стратегія підвищення ефективності використання господарського потенціалу Карпатського регіону PDF
Г. В. Машіка 123-128
Просторовий розподіл кліматичних показників на території лісостепу та степу лівобережної України PDF (English)
S. I. Reshetchenko, V. H. Klymenko, N. I. Cherkashyna, V. V. Mashkina 129-133
Суспільно-географічний аналіз міграційних процесів у Кіровоградській області PDF
Ю. Ю. Сільченко, Л. Л. Семенюк 134-138

Екологія

Розробка ефективних технологій утилізації відходів підприємств енергетики та хімічної промисловості PDF (Русский)
А. М. Касимов, И. В. Удалов, И. В. Сталинская 139-147
Геохімічні критерії кількісної оцінки інтенсивності оґлеєння лесових ґрунтів північно-західного Причорномор’я України PDF
С. В. Корнєєнко, Д. Ф. Чомко, С. Є. Шнюков, Ф. В. Чомко 147-152
Ландшафтно-екологічне планування, як підґрунтя управлінських рішень про надання екосистемних послуг PDF
Н. В. Максименко 153-158
Екологічна безпека супутньо-пластових вод і одержання йоду PDF
Н. М. Німець, А. П. Мельник, М. О. Подустов 159-165
Картографічне моделювання екологічного стану агроекосистем PDF
В. М. Опара, І. М. Бузіна, О. Г. Босенко 166-171
Міграція хлорорганічних пестицидів у ґрунтових водах півдня Бахмутської улоговини PDF
Г. Є. Потапенко 172-176
Вплив техногенних факторів на еколого-гідрогеологічні характеристики крейдових водозаборів північно-східного Донбасу PDF
І. В. Удалов, А. В. Кононенко 177-183
Дослідження способів реалізації технологічних схем екологічно чистих адсорбційних установок осушування природного газу PDF
О. Л. Швейкін, Є. О. Летюк, І. А. Пуханов, О. В. Хвостова, В. М. Ткаченко 184-189