№ 46 (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Випуск 46

Зміст

Геологія

Використання пластових вод нафтогазових родовищ в якості гідромінеральної сировини на бром PDF (Русский)
О. В. Гаврилюк, В. Г. Суярко 7-14
Термобаричні умови нафтогазоносності та прогнозування фазового стану вуглеводнів (на прикладі Більче-Волицького нафтогазового району) PDF (English)
O. V. Lyubchak, I. V. Kolodiy, Y. V. Khokha 15-22
Піщаний колектор горизонту В-25-26 Березівського газоконденсатного родовища за даними вивчення керну PDF
С. Ф. Повєрєнний, С. В. Кривуля, А. Й. Лур’є, О. В. Піддубна 23-36
Хімічний склад підземних вод харківської області як фактор ризику для здоров’я населення PDF
В. М. Прибилова, А. М. Качан 37-45
Планування промислово-гідрогеологічних досліджень на завершальній стадії розробки вуглеводневих родовищ PDF
В. В. Самойлов 45-49
Новий погляд на проблему класифікації нафт PDF
Г. Я. Стебельська 50-56
Про зв’язок сучасних геодинамічних процесів у карбонатних породах з тектонічною активізацією Петрівсько-Кремінського розлому PDF
Валерій Васильович Сухов, Василь Григорович Суярко, Олександр Володимирович Чуєнко 56-61
До методики виявлення ущільнених вуглеводньонасичених порід (на прикладі Південної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини) PDF
В. В. Хроль 62-67

Географія

Просторові трансформації урбанізованих територій України периферійно-індустріального типу (на прикладі міст Запоріжжя і Жовті Води) PDF
Олексій Михайлович Гнатюк 68-74
Особливості геопросторової організації послуг роздрібної торгівлі в сільській місцевості PDF
І. М. Дудник 75-79
Кольорова гармонійність земного покриву як нематеріальний ресурс довкілля (ландшафтна природоохоронна територія Вооремаа, Естонія) PDF (English)
О. О. Karasov 80-85
Гідрологічний режим річки Уда та використання води за водогосподарськими роками (у межах Харківської області) PDF
В. Г. Клименко, Д. С. Балаклійський 86-91
Функціонально-компонентна структура системи торговельного обслуговування населення PDF
П. О. Кобилін 92-100
Ідентифікація стадій розвитку ландшафтно-технічних систем PDF
О. Д. Лаврик 101-105
Формування образа міста під впливом стріт-арту і принципи стріт-артового географічного районування PDF (English)
P. O. Maslyak, O. Y. Gryniuk, K. A. Kazantseva 106-112
Туристично-господарський потенціал Карпатського регіону як домінуюча складова його ефективного використання PDF
Г. В. Машіка 113-121
Просторові трансформації урбанізованих територій в містах приміської зони столиці PDF
Л. В. Мельник, О. О. Кривець, С. П. Батиченко 121-128
Історичний зріз становлення природничо-географічних досліджень у харківському товаристві дослідників природи в другій половині ХІХ – початку ХХ століття PDF
C. Г. Половка, О. А. Половка 129-135
Оціночно-прогностичне моделювання геодемографічної системи Харківського регіону PDF
К. Ю. Сегіда 136-145
Біоцентрично-сітьова конфігурація ландшафтів території лівобережної України PDF
Вікторія Віталіївна Удовиченко 146-151

Екологія

Обґрунтування підвищення еколого-економічної ефективності використання земельних ресурсів PDF
В. М. Опара, І. М. Бузіна, С. О. Винограденко 152-157