Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 46 (2017) До методики виявлення ущільнених вуглеводньонасичених порід (на прикладі Південної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини) Анотація   PDF
В. В. Хроль
 
№ 47 (2017) До питання визначення пористості слабозцементованих і сипких порід Анотація   PDF
С. Ф. Повєрєнний, А. Й. Лур’є, О. В. Піддубна
 
№ 39 (1084) (2013) До питання впливу космогенних факторів на геодинамічні процеси і їх врахування при проектуванні і експлуа-тації об`єктів підвищеної небезпеки Анотація   PDF (Русский)
И. Б. Абрамов, К. И. Абрамов, И. В. Удалов, Ф. В. Чомко, Д. Ф. Чомко
 
№ 47 (2017) До питання про умови, чинники та критерії геодинамічного ризику в межах урбанізованих територій Анотація   PDF (Русский)
Татьяна Петровна Мокрицкая
 
№ 39 (1084) (2013) До проблеми формування геохімічних та металогенічних провінцій Анотація   PDF (Русский)
В. С. Лутков, А. В. Чуенко
 
№ 41 (1128) (2014) Дослідження неоднорідності порового середовища пластів-колекторів з метою оптимізації вилучення вуглеводнів Анотація   PDF
В. М. Абєлєнцев, А. Й. Лур’є, Л. О. Міщенко
 
№ 43 (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ МІГРАЦІЇ ІОНІВ ВАЖКИХ І РІДКІСНИХ МЕТАЛІВ В ГРУНТАХ В ЗОНІ РОЗМІЩЕННЯ НАКОПИЧУВАЧІВ ЗОЛОШЛАКОВ ВУГІЛЬНИХ ТЕС Анотація   PDF (Русский)
А. М. Касимов, И. В. Удалов
 
№ 45 (2016) Дослідження способів реалізації технологічних схем екологічно чистих адсорбційних установок осушування природного газу Анотація   PDF
О. Л. Швейкін, Є. О. Летюк, І. А. Пуханов, О. В. Хвостова, В. М. Ткаченко
 
№ 47 (2017) Достовірна інформація про природно-техногенне геологічне середовище, як фактор зниження екологічних ризиків Анотація   PDF (Русский)
В. А. Соколов, И. В. Удалов
 
№ 45 (2016) Екологічна безпека супутньо-пластових вод і одержання йоду Анотація   PDF
Н. М. Німець, А. П. Мельник, М. О. Подустов
 
№ 45 (2016) Еколого-геохімічні особливості ореолів фенітизаці проскурівського та чернігівського лужно-ультраосновних масивів Українського щита Анотація   PDF
C. Є. Шнюков, В. Ю. Осипенко, Ю. Є. Никанорова
 
№ 47 (2017) Еколого-економічні аспекти використання супутньо-пластових вод нафтових родовищ східного регіону України Анотація   PDF
Д. Ф. Чомко, М. В. Рева, Ф. В. Чомко
 
№ 41 (1128) (2014) Експериментальне обґрунтування методики визначення коефіцієнта газовилучення порід-колекторів за керном Анотація   PDF (Русский)
С. Ф. Поверенный, А. И. Лурье, Н. Ю. Нестеренко, Е. В. Поддубная
 
№ 41 (1128) (2014) Епістемологічні основи дослідження демографічної поведінки Анотація   PDF
К. Ю. Сегіда, С. О. Завєтний, Д. М. Кузьменко
 
№ 39 (1084) (2013) Загальна динаміка регіональних геодемографічних процесів в Україні Анотація   PDF
В. В. Яворська
 
№ 43 (2015) ЗАКОНОМІРНІСТЬ ФОРМУВАННЯ СОЛЬОВОГО СКЛАДУ ПРИРОДНИХ ВОД ЗОНИ АКТИВНОГО ВОДООБМІНУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
В. В. Яковлєв
 
№ 41 (1128) (2014) Закономірності зміни інфільтраційного живлення підземних вод Західного Донбасу на прикладі шахтних відвалів Анотація   PDF
О. І. Гежий
 
№ 41 (1128) (2014) Закономірності зміни коефіцієнта водної міграції у підземних водах Західного Донбасу Анотація   PDF
А. Ю. Омельчук
 
№ 45 (2016) Закономірності розміщення бітумо-гідротермальних асоціацій у геологічних структурах Західно-Донецького грабену Анотація   PDF
Л. В. Іщенко
 
№ 39 (1084) (2013) Закономірності традиційного і нетрадиційного газонакопичення в аспекті гідрогеологічної та катагенетічної зо-нальності (на прикладі Дніпровсько-Донецької западини) Анотація   PDF (Русский)
В. А. Терещенко
 
№ 40 (1098) (2014) Заселенсько-розселенські процеси та формування системи розселення міста Харкова Анотація   PDF
К. Ю. Сегіда, Ю. О. Горбунова
 
№ 42 (1157) (2015) Застосування методології оцінки геоекологічної вразливості для попередження надзвичайних ситуацій Анотація   PDF (English)
I. G. Chervanyov, Ye. O. Varyvoda
 
№ 39 (1084) (2013) Заходи з охорони довкілля під час експлуатації накопичувачів промислових відходів Анотація   PDF (Русский)
А. П. Завальный
 
№ 45 (2016) Збільшення дебіту газової свердловини при застосуванні інноваційних структурно-теплоізолюючих нано-покриттів Анотація
M. I. Fyk, Stefan Palis, Ju. I. Kovalchuk
 
№ 49 (2018): Геологія. Географія. Екологія Зимові синоптичні процеси, що формують значні за площею осередки з аномально-низькою температурою повітря у Східній Європі Анотація   PDF
Олександр Андрійович Щеглов
 
76 - 100 з 283 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>