Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 39 (1084) (2013) Зміна запасів і якості підземних вод в умовах інтенсивної експлуатації водоносних горизонтів на території Бєл-городської області Анотація   PDF (Русский)
А. Н. Петин, И. А. Погорельцев, И. М. Уколов, М. В. Кононова
 
№ 44 (2016) Зміна ролі міст Харківської області – ретроспективний аналіз Анотація   PDF
К. А. Нємець, К. О. Кравченко, К. Ю. Сегіда
 
№ 43 (2015) ЗМІНА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ НА ТЕРИТОРІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
С. І. Решетченко, Т. Г. Ткаченко, О. Г. Лисенко
 
№ 39 (1084) (2013) Зміни грозової активності на території України в ХХ та на початку ХХІ сторіччя Анотація   PDF
Ю. М. Мацук
 
№ 44 (2016) Зміни прибережно-морської седиментації в межах літодинамічного вузла Бердянської коси внаслідок антропогенного впливу Анотація   PDF
М. О. Зінченко
 
№ 39 (1084) (2013) Зональні особливості неафтогазонакопичення Дніпровсько-Донецької западини Анотація   PDF (Русский)
А. П. Зарицкий, П. В. Зарицкий
 
№ 45 (2016) Картографічне моделювання екологічного стану агроекосистем Анотація   PDF
В. М. Опара, І. М. Бузіна, О. Г. Босенко
 
№ 40 (1098) (2014) Картографування природної та історико-культурної спадщини в рамках регіональної програми розвитку культури і туризму Анотація   PDF
К. В. Шпурік
 
№ 46 (2017) Кольорова гармонійність земного покриву як нематеріальний ресурс довкілля (ландшафтна природоохоронна територія Вооремаа, Естонія) Анотація   PDF (English)
О. О. Karasov
 
№ 41 (1128) (2014) Комплексні літологічні, геохімічні, палінологічні та вуглепетрографічні дослідження осадових пород Орільської площі Анотація   PDF
Я. С. Шморг, А. В. Карбань, А. С. Ужвенко
 
№ 41 (1128) (2014) Комплексне застосування багатовимірного статистичного аналізу при дослідженнях набрякаючих ґрунтів, як основи фундаментів Анотація   PDF
Ф. В. Чомко, Д. Ф. Чомко, В. Г. Таранов
 
№ 41 (1128) (2014) Конструктивно-географічні аспекти геологічних досліджень Д.М. Соболєва Анотація   PDF (Русский)
Д. Н. Писарев
 
№ 48 (2018): Геологія. Географія. Екологія Конструктивно-географічне значення досліджень ландшафтно-технічних систем Анотація   PDF
Олександр Дмитрович Лаврик, Валентина Василівна Цимбалюк
 
№ 42 (1157) (2015) Концептуальна синергетична геолого-гідрогеологічна модель роз-витку суфозії та карсту у карбонатних породах на території Святогірського монастиря Анотація   PDF
В. Г. Суярко, В. В. Сухов
 
№ 48 (2018): Геологія. Географія. Екологія Концепція екологічно-ощадливого землеробства для лісостепової зони Анотація   PDF (English)
Sergiy Petrovych Sonko, Nadiya Vasylivna Maksymenko, Vilina Anatoliivna Peresadko, Iryna Prokhorivna Sukhanova, Olga Volodymyrivna Vasylenko, Olga Volodymyrivna Nikitina
 
№ 44 (2016) Критерії розміщення нафтових та газових покладів у Дніпровсько-Донецькій западині з урахуванням соляної тектоніки Анотація   PDF (Русский)
А. В. Загороднов
 
№ 43 (2015) ЛІТОЛОГІЯ І ОСОБЛИВОСТІ СЕПАРАЦІЇ ПОЛІМІНЕРАЛЬНОГО АЛЮВІЮ, НА ПРИКЛАДІ РІЧОК УКРАЇНИ Анотація   PDF
М. В. Беліцька, В. В. Іванченко
 
№ 48 (2018): Геологія. Географія. Екологія Літологія та геохімія осадових порід Павлівського родовища західної частини Криворізької структури Анотація   PDF
Альона Ігорівна Стеценко
 
№ 43 (2015) ЛІТОЛОГО-ФАЦІАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ НОВОУТВОРЕНИХ ТЕХНОГЕННИХ КОЛЕКТОРІВ ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО ВУГЛЕГАЗОВОГО БАСЕЙНУ Анотація   PDF
Г. А. Лівенцева
 
№ 45 (2016) Ландшафтно-екологічне планування, як підґрунтя управлінських рішень про надання екосистемних послуг Анотація   PDF
Н. В. Максименко
 
№ 45 (2016) Міграція хлорорганічних пестицидів у ґрунтових водах півдня Бахмутської улоговини Анотація   PDF
Г. Є. Потапенко
 
№ 44 (2016) Мікропалеонтологічна характеристика кампан-маастрихтських відкладів Пооскілля Анотація   PDF
A. В. Матвєєв, А. Д. Шоміна, І. В. Колосова, В. В. Синєгубка
 
№ 43 (2015) МІКРОФАУНІСТИЧНІ КОМПЛЕКСИ ТА МІКРОФАЦІАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІЗНЬОВІЗЕЙСЬКИХ КАРБОНАТНИХ ПОРІД ПІВДЕННОГО ДОНБАСУ Анотація   PDF
М. П. Лящова
 
№ 47 (2017) Мінерально-сировинна база агроруди на території Харківської області Анотація   PDF
М. Г. Рудий
 
№ 44 (2016) Місце і роль соціально-економічних чинників у формуванні господарського потенціалу Карпатського регіону Анотація   PDF
Г. В. Машіка
 
101 - 125 з 283 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>