Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 41 (1128) (2014) Магматичні породи грубоуламкового матеріалу з вугільних шарів Донецького басейну Анотація   PDF (Русский)
А. А. Клевцов
 
№ 42 (1157) (2015) Мезозой ДДЗ: перспективи, методи дослідження та оцінки нафтогазоносності Анотація   PDF
Г. Л. Трохименко, І. В. Височанський, Г. Є. Святенко
 
№ 40 (1098) (2014) Металогенічні та геохімічні особливості східної частини Дніпровсько-Донецького авлакогену Анотація   PDF
В. Г. Суярко
 
№ 41 (1128) (2014) Метаморфізація питних підземних вод на території Херсонської області Анотація   PDF
О. В. Щербак
 
№ 39 (1084) (2013) Метаморфічні породи грубоуламкового матеріалу з вугільних шарів Донецького басейну Анотація   PDF (Русский)
А. А. Клевцов
 
№ 47 (2017) Метод математичного моделювання в меліоративній географії та рекреації Анотація   PDF (English)
V. O. Rezunenko, Yu. F. Kobchenko, O. Yu. Kobchenko
 
№ 48 (2018): Геологія. Географія. Екологія Методи прогнозної оцінки сприятливості геологічного середовища будівництву об’єктів підземної урбаністики Анотація   PDF
Геннадій Іванович Гайко, Іван Олександрович Матвійчук, Володимир Стефанович Білецький, Пьотр Салуга
 
№ 44 (2016) Методика визначення відкритої пористості та коефіцієнта стиснення пор у пластових умовах Анотація   PDF (Русский)
С. Ф. Поверенный, В. М. Абеленцев, А. И. Лурье, Е. В. Поддубная
 
№ 40 (1098) (2014) Методичні питання інтенсифікації припливів вуглеводнів на прикладі сарматських відкладів Передкарпатського прогину Анотація   PDF
В. М. Владика, М. Ю. Нестеренко, Р. С. Балацький, Ю. М. Неспляк, О. В. Чебан
 
№ 44 (2016) Методологічні засади економічної георгафії (частина 1) Анотація   PDF (English)
B. О. Chernov
 
№ 44 (2016) Метризація селитебних ландшафтів Волинської області Анотація   PDF
О. О. Ничая, Н. А. Тарасюк
 
№ 39 (1084) (2013) Моделювання траєкторії розвитку системи освіти Луганської області Анотація   PDF
В. В. Панкратьєва
 
№ 44 (2016) Молодіжний та дитячий туризм: сутність та класифікація за віком Анотація   PDF
М. М. Мельнійчук, В. О. Зейко
 
№ 47 (2017) Морфометричний аналіз рельєфу дна акваторій засобами ГІС (на прикладі району Української антарктичної станції «Академік Вернадський») Анотація   PDF
О. І. Сінна, В. С. Попов, А. Ю. Утєвський
 
№ 42 (1157) (2015) Нематеріальні природні ресурси (НПР) в аспекті натурального капіталу «нової» географії: деякі перспективи для України Анотація   PDF (English)
I. G. Chervanyov, O. O. Karasiov
 
№ 46 (2017) Новий погляд на проблему класифікації нафт Анотація   PDF
Г. Я. Стебельська
 
№ 47 (2017) Обґрунтування актуальності й доцільності картографічного забезпечення стратегій розвитку територій Анотація   PDF
Н. В. Попович, В. А. Пересадько
 
№ 46 (2017) Обґрунтування підвищення еколого-економічної ефективності використання земельних ресурсів Анотація   PDF
В. М. Опара, І. М. Бузіна, С. О. Винограденко
 
№ 44 (2016) Основні передумови зниження якості питних підземних вод крейдяних водозаборів східної України Анотація   PDF
І. В. Удалов, А. В. Кононенко
 
№ 40 (1098) (2014) Особливості інвестиційної діяльності регіонів України Анотація   PDF
І. О. Полевич
 
№ 47 (2017) Особливості використання геоінформаційних систем при дослідженні розселення населення регіону Анотація   PDF
К. О. Кравченко
 
№ 41 (1128) (2014) Особливості гідрогеохімії техногенезу при розробці нафтових родовищ Анотація   PDF (Русский)
В. Н. Прибылова, Хоу Чуньсян
 
№ 42 (1157) (2015) Особливості геологічної будови і перспективи газоносності Зміївського виступу фундаменту Анотація   PDF (English)
V. G. Suyarko, Ju. V. Yakymenko, L. V. Ishenko
 
№ 44 (2016) Особливості геологічної будови та розповсюдження пасток вуглеводнів у соляно-здвигових структурах Дніпровсько-Донецької западини Анотація   PDF
О. Л. Василенко
 
№ 46 (2017) Особливості геопросторової організації послуг роздрібної торгівлі в сільській місцевості Анотація   PDF
І. М. Дудник
 
126 - 150 з 283 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>