Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 45 (2016) Про особливості суфозії карбонатних порід Анотація   PDF
В. В. Сухов, В. Г. Суярко, O. В. Чуєнко
 
№ 48 (2018): Геологія. Географія. Екологія Про положення Чорноморського регіону в загальній схемі кайнозойських тектонічних рухів Східної Європи та Близького Сходу Анотація   PDF (Русский)
Сергей Владимирович Горяйнов
 
№ 39 (1084) (2013) Проблеми забруднення підземної гідросфери промислових регіонів (на прикладі Донбасу) Анотація   PDF
В. Г. Суярко, В. А. Пересадько
 
№ 44 (2016) Проблеми та перспективи розвитку пасажирського транспорту міста Харкова: суспільно-географічний аспект Анотація   PDF
C. A. Отечко
 
№ 41 (1128) (2014) Проблеми та шляхи вдосконалення нормування показників якості питних вод Анотація   PDF (Русский)
В. Н. Прибылова
 
№ 41 (1128) (2014) Прогноз колекторських властивостей теригенних порід-колекторів за результатами акустичних досліджень в умовах змінного тиску (на прикладі Володимирської площі Волино-Поділля) Анотація   PDF
І. М. Безродна
 
№ 41 (1128) (2014) Прогнозування вибіркового обводнення покладів вуглеводнів за результатами дослідження літологічних та фільтраційних властивостей порід-колекторів Анотація   PDF
В. М. Абєлєнцев, Т. Я. Сусяк, В. О. Пашков
 
№ 41 (1128) (2014) Прогнозування локалізації вуглеводневих скупчень Причорноморського водонапірного басейну за гідрогеохімічними показниками Анотація   PDF
І. В. Колодій
 
№ 39 (1084) (2013) Прогнозування нових об'єктів пошуку вуглеводнів в обрамленні Чутівсько-Білухівського штоку за структурно-геоморфологічними дослідженнями Анотація   PDF
Н. П. Агрес, Г. О. Фільова, О. А. Олійник
 
№ 40 (1098) (2014) Промислово-гідрогеологічні дослідження – складова контролю за розробкою газоконденсатних родовищ Анотація   PDF
В. В. Самойлов
 
№ 46 (2017) Просторові трансформації урбанізованих територій в містах приміської зони столиці Анотація   PDF
Л. В. Мельник, О. О. Кривець, С. П. Батиченко
 
№ 46 (2017) Просторові трансформації урбанізованих територій України периферійно-індустріального типу (на прикладі міст Запоріжжя і Жовті Води) Анотація   PDF
Олексій Михайлович Гнатюк
 
№ 43 (2015) ПРОСТОРОВЕ ГРУПУВАННЯ ОБЄКТІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
П. О. Кобилін
 
№ 45 (2016) Просторовий розподіл кліматичних показників на території лісостепу та степу лівобережної України Анотація   PDF (English)
S. I. Reshetchenko, V. H. Klymenko, N. I. Cherkashyna, V. V. Mashkina
 
№ 42 (1157) (2015) Просторово-часoві тенденції зміни темперетури повітря у період потепління клімату на території України Анотація   PDF (English)
Yu. F. Kobchenko, O. Yu. Kobchenko
 
№ 47 (2017) Просторово-часова мінливість атмосферного блокування на території Євроатлантичного сектору Північної півкулі за період 1976-2015 роки Анотація   PDF
Є. В. Самчук
 
№ 44 (2016) Просторово-часовий аналіз торговельного обслуговування населення Харківської області за параметрами траєкторії руху соціогеосистем Анотація   PDF
П. О. Кобилін
 
№ 48 (2018): Геологія. Географія. Екологія Райони формування та трансформація повітряних мас, які набувають властивості суховію на території України Анотація   PDF
Марія Олегівна Сліже, Юссеф Ель Хадрі
 
№ 40 (1098) (2014) Регіональні особливості експорту товарів України Анотація   PDF
Г. О. Кулєшова, П. О. Кафтанова, Л. В. Ключко
 
№ 45 (2016) Рекреаційна придатність зелених насаджень міста Києва Анотація   PDF
О. В. Аріон, Т. Г. Купач, С. О. Дем’яненко
 
№ 40 (1098) (2014) Розвиток промислового виробництва як фактор погіршення екологічної ситуації в Харківській області Анотація   PDF
Є. Ю. Телебєнєва
 
№ 45 (2016) Розподіл мікрофосилій келовейських відкладів північно-західної частини Дніпровсько-Донецької западини Анотація   PDF (English)
Yu. V. Klimenko, Yu. B. Dorotyak
 
№ 44 (2016) Розрахунок екологічного збитку від поверхневих вод атмосферного походження (на прикладі житлової підсистеми) Анотація   PDF
Н. Л. Ричак, В. М. Московкін, В. В. Кузнєцова
 
№ 45 (2016) Розробка ефективних технологій утилізації відходів підприємств енергетики та хімічної промисловості Анотація   PDF (Русский)
А. М. Касимов, И. В. Удалов, И. В. Сталинская
 
№ 47 (2017) Системна організація диз'юнктивної тектоніки консолідованого фундаменту Дніпровсько-Донецького палеорифту. Частина 2. Лінійні зони горизонтально-здвигових дислокацій рифтового етапу Анотація   PDF
О. В. Бартащук
 
201 - 225 з 283 результатів << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>