Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 46 (2017) Хімічний склад підземних вод харківської області як фактор ризику для здоров’я населення Анотація  PDF
В. М. Прибилова, А. М. Качан
 
№ 41 (1128) (2014) Про джерела надходження та міграцію брому в підземних водах (на прикладі Дніпровсько–Донецького авлакогену) Анотація  PDF
В. Г. Суярко, О. В. Гаврилюк
 
№ 47 (2017) Оцінка впливу техногенних джерел забруднення підземних вод на території Харківської області Анотація  PDF
В. М. Прибилова
 
№ 43 (2015) ВПЛИВ ОСОБЛИВОСТЕЙ ГЕОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ ГАЗОКОНДЕНСАТНИХ ПОКЛАДІВ МАТВІЇВСЬКОГО РОДОВИЩА НА УМОВИ ЇХ РОЗРОБКИ Анотація  PDF
В. В. Аксьонов, Д. К. Німець, І. В. Письменний
 
№ 48 (2018): Геологія. Географія. Екологія Гідрогеодинамічні процеси у карбонатних породах. Частина ІІ. Карст і його вплив на геологічне середовище Анотація  PDF
Валерій Васильович Сухов, Василь Григорович Суярко, Костянтин Аркадійович Нємець, Андрій В’ячеславович Матвєєв
 
№ 39 (1084) (2013) Оцінка впливу техногенного навантаження на геологічне середовище та особливості накопичення забруднбвачів в зоні розміщення зміївської тес (Харківська область) Анотація  PDF
В. Н. Прибылова
 
№ 47 (2017) Гідрогеодинамічні процеси у карбонатних породах. Частина І. Суфозія Анотація  PDF
Василь Григорович Суярко, В. В. Сухов, О. В. Чуєнко
 
№ 39 (1084) (2013) Вміст пестицидів у підземних водах та грунтах Донеччини Анотація  PDF
Г. Є. Потапенко
 
№ 39 (1084) (2013) Зміна запасів і якості підземних вод в умовах інтенсивної експлуатації водоносних горизонтів на території Бєл-городської області Анотація
А. Н. Петин, И. А. Погорельцев, И. М. Уколов, М. В. Кононова
 
№ 39 (1084) (2013) Проблеми забруднення підземної гідросфери промислових регіонів (на прикладі Донбасу) Анотація  PDF
В. Г. Суярко, В. А. Пересадько
 
№ 45 (2016) Вплив техногенних факторів на еколого-гідрогеологічні характеристики крейдових водозаборів північно-східного Донбасу Анотація  PDF
І. В. Удалов, А. В. Кононенко
 
№ 40 (1098) (2014) Оцінка якісного складу питних підземних вод водоносного горизонту бучацько-канівських відкладів на території Харківської області Анотація  PDF
В. Н. Прибылова
 
№ 45 (2016) Якісний склад підземних вод четвертинних та еоцен-пліоценових відкладів на території Харківської області Анотація  PDF
В. М. Прибилова
 
№ 41 (1128) (2014) Метаморфізація питних підземних вод на території Херсонської області Анотація  PDF
О. В. Щербак
 
№ 43 (2015) ОЦІНКА ЯКІСНОГО СКЛАДУ ПИТНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД СЕНОМАН-НИЖНЬОКРЕЙДЯНОГО ВОДОНОСНОГО КОМПЛЕКСУ НА ТЕРИТОРІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація  PDF
В. М. Прибилова
 
№ 41 (1128) (2014) Особливості гідрогеохімії техногенезу при розробці нафтових родовищ Анотація
В. Н. Прибылова, Хоу Чуньсян
 
№ 41 (1128) (2014) Формування гідрогеохімічних бар’єрів у зонах контакту підземних техногенних потоків з поверхневими природними водами Анотація  PDF
О. В. Полєвич, О. В. Шперер, О. В. Чуєнко
 
№ 39 (1084) (2013) Гідрогеохімічні особливості фтора у зоні гіпергенезу Донбасу та деякі аспекти його впливу на організм людини Анотація  PDF
О. О. Сердюкова
 
1 - 18 з 18 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо