[1]
Gordienko, V., Gordienko, I. and Zavgorodnyaya, O. 2015. Thermal field of the Donbas. Geofizicheskiy Zhurnal. 37, 6 (Dec. 2015), 3–23. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v37i6.2015.111169.