[1]
Tsvetkova, T. 2015. Two approaches to the problem of ray seismic tomography. Geofizicheskiy Zhurnal. 37, 1 (Feb. 2015), 121–133. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v37i1.2015.111330.