[1]
Logvinov, I., Tregubenko, V.I. and Tarasov, V.N. 2014. Geoelectric studies of the south Voronezhcrystalline massif. Geofizicheskiy Zhurnal. 36, 2 (Apr. 2014), 75–84. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v36i2.2014.116119.