[1]
Strakhov, V. and Savin, M.G. 2013. Reducing seismic hazard: missed opportunities. Geofizicheskiy Zhurnal. 35, 1 (Feb. 2013), 4–11. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v35i1.2013.116324.