[1]
Masurenkov, Y.P., Sobiesevich, A.L., Petrova, V.V., Slezin, Y.B. and Shuvalov, R.A. 2013. The phenomenon of gas trails in Bennett Island. Geofizicheskiy Zhurnal. 35, 1 (Feb. 2013), 27–45. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v35i1.2013.116327.