[1]
Babak, V.I., Klimkovich, T.A., Rokityansky, I.I. and Tereshin, A.V. 2013. Variations of the induction vector in Japan. Geofizicheskiy Zhurnal. 35, 1 (Feb. 2013), 153–158. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v35i1.2013.116346.