[1]
Verpahovskaya, A.O., Pilipenko, V.N. and Pylypenko Е.V. 2017. Formation geological depth image according to refraction and reflection marine seismic data. Geofizicheskiy Zhurnal. 39, 6 (Nov. 2017), 106–121. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v39i6.2017.116375.