[1]
Bakhmutov, V., Gladkochub, D.P. and Shpyra, V.V. 2013. Age position, geodynamic specifics and paleomagnetism of intrusive complexes of the western coast of the Antarctic Peninsula. Geofizicheskiy Zhurnal. 35, 3 (Apr. 2013), 3–30. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v35i3.2013.116387.