[1]
Antsiferov, A.V., Dovbnich, M.M., Kanin, V.A. and Viktorenko, I.A. 2012. Nature and forecast of regional zoning of dynamic phenomena in mines of Donbass. Geofizicheskiy Zhurnal. 34, 5 (Oct. 2012), 102–110. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v34i5.2012.116666.