[1]
Gordienko, V.V., Gordienko, I.V., Zavgorodnaya, O.V., Logvinov, I. and Tarasov, V.N. 2012. Evolution of the tectonosphere of the Ukrainian Carpathians. Geofizicheskiy Zhurnal. 34, 6 (Dec. 2012), 160–178. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v34i6.2012.116726.