[1]
Ganiev, A., Petrenko, K.V., Sheremet, E.E., Vakulovich, D.V. and Krasny, V.A. 2011. Organization of a seismological observation point on the Zmiyinyi Island. Geofizicheskiy Zhurnal. 33, 2 (Apr. 2011), 122–128. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v33i2.2011.117309.