[1]
Nebrat, A.G. and Sochelnikov, V.V. 2011. Experience of high-resolution electrical prospecting. Geofizicheskiy Zhurnal. 33, 1 (Feb. 2011), 147–153. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v33i1.2011.117444.