[1]
Starostenko, V.I. 2011. Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine - 50 years. Geofizicheskiy Zhurnal. 33, 1 (Feb. 2011), 154–158. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v33i1.2011.117448.