[1]
Strahov, V.N. 2010. Autobiography of Academician RAS V. N. Strakhov. Geofizicheskiy Zhurnal. 32, 6 (Dec. 2010), 239–250. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v32i6.2010.117471.