[1]
Utkin, V.I. and Yurkov, A.K. 2010. The behavior of radon in the preparation of geodynamic processes. Geofizicheskiy Zhurnal. 32, 1 (Feb. 2010), 122–133. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v32i1.2010.117574.