[1]
Tyapkin, Y.K., Mendrii, I.V., Shchegolikhin, O.Y. and Tiapkina, O.M. 2018. Seismic coherence in the presence of signal time-delay fluctuations. Geofizicheskiy Zhurnal. 40, 2 (Apr. 2018), 30–47. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v40i2.2018.128878.