[1]
Mychak, S.V., Murovskaya, G.V., Polyachenko, E.B. and Belskyi, V.M. 2018. Stress-deformed state of the Earth crust of the Bug mining area in the section Gayvoron—Zavalye. Geofizicheskiy Zhurnal. 40, 2 (Apr. 2018), 95–107. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v40i2.2018.128933.