[1]
Gordienko, V., Gontovaya, L. and Nizkous, I. 2020. Deep processes, velocity, heat and density models of the East Kamchatka upper mantle. Geofizicheskiy Zhurnal. 42, 1 (Mar. 2020), 34–50. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v42i1.2020.195465.