[1]
Baranov, V., Mametova, L. and Korovin, V. 2020. Modelling of metasomatosis in radiogenic rocks as a factor of transformation of their properties. Geofizicheskiy Zhurnal. 42, 1 (Mar. 2020), 86–95. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v42i1.2020.195478.