[1]
Omelchenko, V. and Pigulevskiy, P. 2020. Geological structure of the Ingulets-Kryvyi Rih-Krupetsk suture zone within Northern side of the Dnipro-Donets Depression. Geofizicheskiy Zhurnal. 42, 4 (Sep. 2020), 108–119. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v42i4.2020.210675.